Szkolenia na życzenie dla pracowników, doktorantów i studentów PUM

06.04.2022 Szkolenia

Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie organizuje bezpłatne szkolenia dla pracowników, doktorantów oraz studentów PUM. Temat i termin szkolenia można zaproponować zgodnie z własnymi potrzebami.

Proponujemy następujące zagadnienia:

•             Wyszukiwanie literatury w dostępnych bazach danych.

•             Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym.

•             Mendeley - narzędzie do tworzenia bibliografii załącznikowej do pracy naukowej.

•             Identyfikatory naukowca ORCID i Publons.

•             Bibliometria - cytowania publikacji, punktacja czasopism i monografii, Impact Factor, h-index.


Szkolenia odbywać się mogą w Bibliotece Głównej PUM lub online na platformie Microsoft Teams.

Orientacyjny czas szkolenia wynosić będzie 45 minut.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Działem Informacji Naukowej i Bibliografii BG PUM telefonicznie pod nr tel. 91 441 4450 lub e-mailowo: infbg@pum.edu.pl


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886