Ultrasonografia ginekologiczna – kurs specjalistyczny

10.02.2022 Szkolenia

Zapraszamy studentów V i VI roku polskojęzycznego kierunku lekarskiego do udziału w kursie, obejmującym naukę technik ultrasonograficznych w ginekologii. Rekrutacja trwa do 18 lutego br. 

„Ultrasonografia ginekologiczna” przeprowadzona będzie przez prof. dr hab. n. zdr. Agnieszkę Brodowską, dr n. med. J. Nawrocką- Rutkowską, dr n. med. I. Szydłowską, dr n. med. A. Marciniak. Obejmie teorię i praktyczne wykonywanie USG u pacjentek z problemami ginekologicznymi w celu rozpoznania prawidłowego obrazu narządu rodnego i rozpoznania najczęstszych nieprawidłowości ginekologicznych z zastosowaniem zaawansowanych technik uroginekologii.  

Zajęcia składać się będą z 2 godzin wykładów w formie online, obejmujących m.in. opis badania USG, obrazu narządu rodnego, najczęstszych patologii w ginekologii. Natomiast zajęcia praktyczne z udziałem zaproszonych pacjentek (6 h) przeprowadzone będą w Przychodni Przyklinicznej Kliniki Ginekologii, Endokrynologii i Onkologii Ginekologicznej PUM (SPSK-1PUM, ul. Unii Lubelskiej 1).  

Liczba uczestników kursu to 72 osoby, a terminy realizacji:  

  • dla studentów VI roku: od 28.02.2022 do 31.03.2022 r.   
  • dla studentów V roku: od 1.04.2022 do 30.05.2022 r.  

Link do formularza zgłoszeniowego

Serdecznie zapraszamy do udziału!  

Kurs realizowany jest w ramach projektu: „Integration – Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie", nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z047/18-00 z dn. 05.06.2019 r.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886