Zajęcia z transmisją streamingową z sali operacyjnej

27.05.2022 Szkolenia

Zapraszamy pracowników dydaktycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie do udziału w 1. edycji warsztatów „Umiejętności prowadzenia zajęć z wykorzystaniem sieci informatycznych". Kadra naukowo-dydaktyczna PUM, realizująca chirurgiczne zabiegi operacyjne, nabędzie umiejętności prowadzenia zajęć z transmisją streamingową z sali operacyjnej. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez przedstawicieli firmy MedVC.

Rekrutacja na warsztaty trwa do 3.06.2022 r., link do rejestracji.

Termin i miejsce warsztatów:

 • Część I, 07.06.2022 r., godz. 17:00-18:30, SPSK-1, wejście N (Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych), I piętro – nowy blok operacyjny.
 • Część II, 08.06.2022 r., godz. 08:30-11:00, CSM, ul. Klonowica 50, sala nr 2.

Dodatkowych informacji udzielają: 

 • Marcin Wroniecki, tel. +48 91 48 00 718, email: marcin.wroniecki@pum.edu.pl
  Monika Biegas, tel. +48 91 48 00 737, email: monika.biegas@pum.edu.pl

Warsztaty realizowane są w ramach projektu pt. „Integration- Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie" umowa nr POWR.03.05.00-00-Z047/18-00.
 

Program warsztatów:

Część I:

Spotkanie plenarne: 

 • Wprowadzenie do roli telemedycznych systemów w nauce medycyny w Polsce i w Europie,
 • Przykłady zastosowań na wybranych uczelniach w Europie,
 • Polska sieć uniwersytetów medycznych – nowa jakość w nauce medycyny w Polsce,

Prezentacja funkcjonalności systemu medVC: 

 • System telemedyczny medVC na bloku operacyjnym - wykorzystanie systemu telemedycznego podczas operacji,
 • Szkolenie na sali operacyjnej dla dydaktyków: podłączanie, obsługa sprzętu, wykorzystanie możliwości systemu: interaktywne pauzowanie, rysowanie, zaznaczanie na ekranie,
 • Nagrywanie – archiwizacja i dydaktyczny zbiór zasobów,
 • Streaming – szerokie zasięgi w edukacji medyczne,

Szkolenie na sali dydaktycznej: 

 • System telemedyczny medVC w Centrum Symulacji Medycznej (CSM),
 • Rola operatora i rola narratora,
 • Współpraca operatora na bloku operacyjnym z wykładowcą w sali dydaktycznej: podłączanie, obsługa sprzętu, wykorzystanie możliwości systemu: interaktywne pauzowanie, rysowanie, zaznaczanie na ekranie + komentarz eksperta,
 • Nowa jakość w edukacji medycznej dla studentów, młodych lekarzy i personelu medycznego,
 • Zdalne szkolenia z nowych metod i nowoczesnych rozwiązań w medycynie,
 • Współpraca z innymi ośrodkami edukacyjnymi,
 • Live surgery – interaktywne transmisje operacji z całego świata.

Część II: 

Wykorzystanie systemu telemedycznego w praktyce:

 • Transmisja operacji z sali operacyjnej do sali wykładowej w Centrum Symulacji Medycznej (CSM),
 • Interaktywna, zdalna współpraca operatora z wykładowcą w praktyce,
 • Komentarz eksperta na żywo,
 • Pytania i odpowiedzi –nowe możliwości dla studentów medycyny.

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886