Zamiany organizacyjne w kursie z układania pytań do bazy CET

17.08.2021 Szkolenia

Zapraszamy pracowników dydaktycznych PUM do udziału w specjalistycznym szkoleniu w zakresie poprawnego układania pytań zgodnie z sylabusami oraz wykorzystania innowacyjnych technik kształcenia i egzaminowania studentów. Kurs odbywa się w ramach projektu "Progressio – Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie".

Udział w nim wziąć mogą osoby, które nie brały udziału w poprzedniej edycji szkolenia, są zatrudnione w jednostce dydaktycznej zaliczonej do układania pytań do bazy CET, tj.: Interna, Pediatria, Chirurgia, Ginekologia, Psychologia, Medycyna Ratunkowa, Medycyna Rodzinna, Zdrowie Publiczne oraz Bioetyka i Prawo Medyczne oraz brały udział w dotychczasowym tworzeniu pytań do bazy CET po dniu 6.11.2020 r.

Termin rekrutacji: do 31.08.2021 r.

Link do formularza rekrutacyjnego.

Zakres tematyczny kursu:

 1. Ocenianie studenta
 2. Rodzaje pytań testowych i testów
 3. Najczęstsze błędy w pytaniach.
 4. Dobór materiału do egzaminu.
 5. Rzetelność egzaminu.
 6. Zasady tworzenia pytań
 7. Warsztaty tworzenia pytań.
 8. Praca z platformą, czyli jak wprowadzić pytanie do formatki i na platformę
 9. Egzamin przy komputerze, czyli co widzi student.
 10. Egzamin przy komputerze oczami wykładowcy.
 11. Zasady obsługi CET.
 12. Szkolenie techniczne z przeprowadzania egzaminów.

Harmonogram szkolenia:
I grupa

 • 06.09.2021 r.
 • godz. 09:00-15:00 – część teoretyczna
 • godz. 15:30-20:00 – część techniczna
 • 08.09.2021 r.
 • godz. 09:30-12:30 – część praktyczna

II grupa

 • 07.09.2021 r.
 • godz. 08:00-14:00 – część teoretyczna
 • godz. 14:30-19:00 – część techniczna
 • 08.09.2021 r.
 • godz. 12:30-15:30 – część praktyczna

III grupa

 • 14.09.2021 r.
 • godz. 09:00-15:00 – część teoretyczna
 • godz. 15:30-20:00 – część techniczna
 • 16.09.2021 r.
 • godz. 11:00-14:00 – część praktyczna

IV grupa

 • 15.09.2021r.
 • godz. 08:00-14:00 – część teoretyczna
 • godz. 14:30-19:00 – część techniczna
 • 16.09.2021 r.
 • godz. 14:30-17:30 – część praktyczna

V grupa

 • 30.09.2021 r.
 • godz. 08:00-14:00 – część teoretyczna
 • godz. 14:30-19:00 – część techniczna
 • 05.10.2021 r.
 • godz. 11:00-14:00 – część praktyczna

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886