10 filmów w cyklu RID – zadanie nr 12

27.10.2022 Wydarzenia

Zadanie prowadzone przez prof. dr hab. n. med. Małgorzatę Milkiewicz, kierownika Zakładu Biologii Medycznej, poświęcony jest zaburzeniom gospodarki lipidowej, które stanowią istotny czynnik ryzyka wystąpienia miażdżycy i chorób układu sercowo-naczyniowego. Posłuchajcie Państwo całości wypowiedzi o zadaniu pt.  „Ocena ekspresji i roli PPAR-α w dyslipidemiach indukowanych przewlekłą cholestazę”, PUM-01/19/RID/12.

- Epigenetyka to nowoczesna dziedzina nauki, która zajmuje się badaniem regulacji ekspresji genów, które nie są związane z mutacjami w nici DNA natomiast są modyfikowane przez czynniki zewnętrzne. – mówi prof. Milkiewicz –  W naszym zakładzie badamy procesy epigenetyczne, a w szczególności wpływ cząsteczek microRNA na rozwój chorób cholestatycznych wątroby.

Prezentowane zadania wchodzą w skład projektu Regionalnej Inicjatywy Doskonałości (RID), finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wpływ czynników biologicznych i środowiskowych  na rozwój wybranych chorób, ze szczególnym uwzględnieniem chorób cywilizacyjnych, oraz metody ich zapobiegania i leczenia”. Zapraszamy do obejrzenia całej relacji!

 

Redakcje zainteresowane indywidualnym wywiadem z naukowcem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie proszone są o kontakt e-mailem na adres: promocja@pum.edu.pl, umówimy spotkanie.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886