75. rocznica szkolnictwa wyższego na Pomorzu Zachodnim

25.11.2021 Wydarzenia

Z tej okazji Urząd Marszałkowski zorganizował dziś w Operze na Zamku Galę, w której uczestniczyli rektorzy uczelni wyższych województwa, w tym przedstawiciel Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie prof. Dariusz Chlubek, prorektor ds. promocji i współpracy regionalnej oraz społeczność akademicka i organizatorzy – Marszałek WZ pan Olgierd Geblewicz, wicemarszałek Olgierd Kustosz oraz członek zarządu Stanisław Wziątek.

- Pragnę wyrazić słowa uznania dla naszych studentów, nauczycieli i pracowników administracji za to, że na przełomie ostatnich siedmiu dekad przyczynili się do bardzo dynamicznego i trwałego wzrostu pozycji naszej uczelni. Jesteśmy przekonani, że dzięki wciąż rosnącej renomie naszej Alma Mater będziemy z sukcesem kształcić kolejne zdolne młode pokolenia specjalistów, które w przyszłości staną się częścią społeczności naszego regionu i będą go rozwijać naukowo i gospodarczo. – powiedział w podsumowaniu wystąpienia o PUM prof. Dariusz Chlubek.

Podczas Gali wyświetlono kilkuminutowe filmy o każdej zachodniopomorskiej uczelni publicznej, poprzedzające wystąpienia rektorów. Dr hab. Eryk Krasucki, prof. US, przedstawił rys historyczny pt. Zachodniopomorskie szkolnictwo wyższe, a kilkadziesiąt osób spośród kadry naukowej województwa zachodniopomorskiego uhonorowanych zostało Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego, w tym między innymi z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie prof. dr hab. n. med. Mirosław Parafiniuk i prof. dr hab. n. med. Piotr Prowans. Gratulujemy!

- Jesteśmy w Szczecinie, na Pomorzu Zachodnim, w miejscu, które z przyczyn historycznych musiało po II wojnie światowej bardzo wiele dziedzin budować od zera. Uważam, że jednym z największych osiągnięć jest to, że udało nam się zbudować akademickie Pomorze Zachodnie, silne i prestiżowe uczelnie, rozwinąć tysiące talentów i zbudować zachodniopomorskie elity. – powiedział  między innymi we wstępie Marszałek Olgierd Geblewicz.

Podczas tego wydarzenia wybrzmiało z ust rektorów znaczenie ogromnego znaczenia szkolnictwa wyższego dla rozwoju naszego regionu, przedstawiono też historię rozwoju oraz zaprezentowano sukcesy i dokonania zachodniopomorskich szkół wyższych, również niepublicznych.

Wprowadzenia dokonał JM Rektor dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT, przewodniczący Kolegium Rektorów Akademickich Szkół Wyższych Województwa Zachodniopomorskiego, a galę poprowadził dr Tomasz Rożek - dziennikarz naukowy, popularny animator nauki, autor kilku książek popularyzujących naukę m.in. „Nauka to lubię”.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886