Absolwentki Położnictwa w czepkach, gotowe do pracy

27.07.2021 Wydarzenia

Uroczystość czepkowania absolwentów kierunku Położnictwo Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie odbyła się 16 lipca 2021 r. w auli Rektoratu PUM w Szczecinie. Wydarzenie honoruje zakończenie edukacji zawodowej.

Zaszczytowi przyjęcia czepka – symbolu zawodowego położnej – towarzyszyli nauczyciele akademiccy PUM, naczelne pielęgniarki szczecińskich szpitali, mentorzy kształcenia praktycznego, a także absolwenci, ich rodziny i przyjaciele. W uroczystości wzięły udział dr hab. n. med. Aneta Cymbaluk-Płoska, prorektor ds. dydaktyki PUM oraz dr hab. n. med. i n. zdr. Karolina Skonieczna-Żydecka, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, a ceremonię prowadziła dr n. med. Magdalena Kamińska, kierownik Samodzielnej Pracowni Opieki Długoterminowej i Medycyny Paliatywnej.

Ważną częścią uroczystości było złożenie przyrzeczenia pielęgniarskiego i odśpiewanie hymnu pielęgniarskiego. Doniosłej oprawy uroczystości nadało uczestnictwo pocztu sztandarowego i pedli PUM, a także wystąpienia chóru PUM, wykonującego hymn narodowy i pieśń „Gaudeamus igitur”.

Podczas ceremonii został odczytany list gratulacyjny od prof. Bogusława Machalińskiego, rektora PUM. Były również przemówienia prorektor Anety Cymbaluk-Płoskiej, prodziekan Karoliny Skoniecznej-Żydeckiej, mgr Marii Matusiak, wiceprzewodniczącej Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, a także przedstawicieli społeczności akademickiej - dr n. med. Doroty Ćwiek, pełnomocnik ds. kierunku Położnictwo, pana Damiana Durysa, przewodniczącego Parlamentu Studentów PUM oraz pani Antoniny Bednary, przedstawicielki studentów. Licencjatka kierunku Położnictwo, pani Marta Wojciechowska, która uzyskała najwyższą średnią ocen ze studiów 4,6, przyjęła z rąk mgr Marii Matusiak czepek i nagrodę ufundowaną przez Szczecińską Izbę Pielęgniarek i Położnych.

Dziękujemy gościom za uświetnienie uroczystości obecnością, absolwentom PUM gratulujemy dołączenia do grupy zawodowej położnych. Życzymy Wam sukcesów, nieustającej satysfakcji z dokonań, radości i inspiracji z możliwości pomocy drugiemu człowiekowi.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886