„Co w stawie trzeszczy?” – podsumowanie

04.05.2022 Wydarzenia

Podczas trzydniowej konferencji (8-10.04.br.) o onkologii narządu ruchu rozmawiali lekarze i studenci z całej Polski. V edycja zgromadziła ponad 90 uczestników i odbyła się w pod patronatem JM Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Głównymi organizatorami była Katedra i Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu PUM oraz działające przy Klinice Studenckie Koło Naukowe PUM.

Ideą konferencji „Co w stawie trzeszczy?” jest przekazywanie specjalistycznej wiedzy z różnych dziedzin ortopedii w sposób zrozumiały i dostępny zarówno dla młodych lekarzy, jak i studentów. Tym razem główna tematyka dotyczyła nowotworów narządu ruchu. To właśnie w tej dziedzinie ortopedii właściwa i wcześnie postawiona diagnoza oraz odpowiednie leczenie zasadniczo wpływają na rokowania chorych. Dlatego każda okazja do przekazywania wiedzy o onkologii ortopedycznej jest dobra, a dzięki wsparciu Prezesa PTOiTr prof. Tomasza Mazurka każdy z uczestników konferencji otrzymał wydanie specjalne najstarszego w Polsce czasopisma ortopedycznego Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, które prawie w całości zostało poświęcone onkologii narządu ruchu.

Otwarcie konferencji uświetnił JM Rektor PUM prof. Bogusław Machaliński, prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego prof. Tomasz Mazurek oraz Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu PUM prof. Andrzej Bohatyrewicz.

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać wykładów wybitnych specjalistów: prof. Andrzeja Bohatyrewicza (Szczecin), prof. Tomasza Mazurka (Gdańsk), prof. Daniela Kotrycha (Szczecin), prof. Piotra Rutkowskiego (Warszawa), dr Radomira Czajki (Szczecin), prof. Anny Raciborskiej. A podczas dwóch tur warsztatów praktycznych dzięki prof. Łukaszowi Kołodziejowi mogli poznać przebieg prawidłowo przeprowadzonego badania ortopedycznego i dr Krzysztofowi Rękawkowi – możliwości wykorzystania ultrasonografii w ortopedii. Uczestnicy mogli też samodzielnie przeprowadzić pełne badanie z użyciem USG. Nie mogło zabraknąć wiertarek, płyt i śrub, których użyto w warsztatach osteosyntezy na sztucznych kościach. Tu dr Szymon Pituch uczył młodych medyków jak zespalać złamania. Wyjątkowe były także warsztaty komunikacji z pacjentem onkologicznym, przygotowane przez dr Justynę Krysztowiak wraz z aktorami z Teatru Współczesnego w Szczecinie. Przeprowadzano „trudne” rozmowy z chorym, rodziną i kolegą z pracy (młody - starszy lekarz). Wyjątkowa okazja do szlifowania umiejętności miękkich i komunikacyjnych, tak ważnych w praktyce każdego medyka.

Ogromną uwagę podczas konferencji zwróciły wystąpienia studentów oraz młodych lekarzy. Nad merytoryką czuwał Komitet Naukowy na czele z prof. Andrzejem Bohatyrewiczem. W programie zaplanowano 5 sesji, w których zaprezentowano wybitnie ciekawe prace. Komitet organizacyjny – lek. Dawid Ciechanowicz, lek. Jakub Pawlik, Hanna Wawrzyniak, dr Alina Jurewicz oraz Kinga Dąbek składają w imieniu wszystkich organizatorów szczere wyrazy uznania i gratulacje dla prelegentów – świetna robota! Wielkie podziękowania należa się także sponsorom i organizatorom warsztatów: TMS Sp. z o. o. (autoryzowany przedstawiciel Canon Medical Systems), a także Fundacji Mocni na Starcie oraz firmie MIRO.

Zwieńczeniem konferencji było przyznanie przez Komitet Naukowy 3 nagród dla prelegentów:

  • I nagroda: Diagnostyka różnicowa guzów kości – zmiany guzopodobne. Julia Kulbacka (Uniwersytet Medyczny w Łodzi).
  • II nagroda: Przerzuty nowotworowe do szkieletu osiowego i obwodowego – kwalifikacja do leczenia operacyjnego, główne zasady leczenia. Kaja Surowiecka (Uniwersytet Medyczny w Lublinie).
  • III nagroda: Objawy nowotworów kości oraz pomocne w diagnostyce badania laboratoryjne. Martyna Szyjkowska (Pomorski Uniwersytet Medyczny).

oraz nagrody „publiczności”:

  • I nagroda: Chondroma, Chondroblastoma, Aneurysmal Bone Cyst. Wojciech Bocheński (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
  • II nagroda: Diagnostyka obrazowa nowotworów kości – jakie inne badania obrazowe możemy zastosować? Hanna Wawrzyniak (Pomorski Uniwersytet Medyczny)

Więcej materiałów informacyjnych:footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886