Cześć pamięci z pokolenia na pokolenie …

28.10.2022 Wydarzenia

Studenci kierunku lekarskiego Wydziału Medycyny i Stomatologii odwiedzili grób śp. zmarłych dydaktyków Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Ich grób, z uwagi na nieżyjących już członków rodziny – został zapomniany ...

Jednak w takich przypadkach pieczę nad niezaopiekowanymi miejscami pochówku byłych pracowników Pomorskiej Akademii Medycznej oraz obecnego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie kontynuują uczelnia i studenci. To piękny gest. I należą się podziękowania dla zaangażowania studentów oraz pochwała dla ich dojrzałej postawy. Prof. zw dr hab. n. med. Czesław Murczyński urodził się w Krakowie, ukończył medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był radiologiem. Aktywnie uczestniczył w powoływaniu Pomorskiej Akademii Medycznej, w latach 1948-50 był Dziekanem Wydziału Lekarskiego, a w latach 1950-53 Rektorem PAM. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Gryfa Pomorskiego. Został pochowany w Szczecinie wraz z małżonką.

Jesteśmy dumni, że uczymy młodzież pomagać oraz, że uczymy też czcić pamięć zmarłych. Nie zapominamy o starszym pokoleniu, nawet jeśli nasza młodzież nie miała szansy się z nim nigdy spotkać.

Część pamięci wszystkim zmarłym nauczycielom i pracownikom naszej Alma Mater!footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886