Rozwój współpracy transgranicznej

17.11.2023 Wydarzenia

Komitet monitorujący Program Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027 pozytywnie odniósł się do projektów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Komitet monitorujący Program Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027 pozytywnie odniósł się do projektów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Dwa projekty, w których PUM jest jednym z partnerów zajęły w swoim priorytecie dwa pierwsze miejsca:

„Kontynuacja i rozwój współpracy transgranicznej poprzez wdrażanie innowacji w hematologii i onkologii doświadczalnej oraz klinicznej” Partner wiodący - Lider: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Partner projektu: Universitätsmedizin Greifswald. Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński.

Projekt jest kontynuacją, trwającej blisko 20 lat, współpracy między Zakładem Patologii Ogólnej Katedry Fizjopatologii, Hematologii i Transplantologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, a Kliniką Internistyczną, Hematologii i Onkologii – Centrum Transplantacyjne, Medycyna Paliatywna Uniwersytetu Medycznego w Greifswaldzie. Celem projektu jest wdrożenie innowacji w hematoonkologii obydwu Uczelni medycznych poprzez realizację wspólnych badań naukowych, szkoleń, stażów klinicznych. Projekt wzmocni potencjał naukowy i umiejętności kliniczne pracowników oraz studentów, pozwoli na opracowanie innowacyjnych technik badawczych, a przez to na powstanie nowych płaszczyzn współpracy pomiędzy Uczelniami.

„Telemedycznie Zintegrowane Polsko-Niemieckie Centrum Onkologii Dziecięcej w Euroregionie Pomerania 2.0 - zastosowanie i zbadanie innowacyjnych technologii” Lider: Universitätsmedizin Greifswald. Partnerzy: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Gdański Uniwersytet Medyczny, Asklepios Klinikum Uckermark. Partnerzy stowarzyszeni: Szpital UJ w Krakowie. Pracami ze strony PUM kieruje prof. dr hab. n. med. Tomasz Urasiński.

Projekt TemiCare 2.0 to inicjatywa mająca na celu wsparcie rodzin dzieci i młodzieży zmagających się z chorobami nowotworowymi i krwiotwórczymi oraz poprawę jakości opieki medycznej w klinikach. Projekt wykorzystuje nowoczesne technologie, które pozwalają na dostosowanie leczenia do indywidualnych potrzeb pacjentów. Dzięki specjalistycznym urządzeniom, lekarze mogą dokładniej diagnozować i monitorować choroby oraz skuteczniej je zwalczać. Ponadto, system wideokonferencyjny umożliwia konsultacje lekarskie z ekspertami z Polski i Niemiec, co zwiększa dostęp do wiedzy i doświadczenia w leczeniu chorób onkologicznych i hematologicznych. Projekt TemiCare zapewnia pacjentom i ich rodzinom lepszą opiekę i komfort bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów podróży.

Kolejne, już 2. posiedzenie Komitetu Monitorującego odbyło się od 7 do 8 listopada 2023 r. w Heringsdorfie. Łącznie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) otrzymało 15 projektów.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886