Fantomy do nauki żywienia dojelitowego

10.11.2022 Wydarzenia

9 listopada br. w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie nastąpi podpisanie porozumienia ws. przekazania w użytkowanie fantomów do nauki żywienia dojelitowego.

Beneficjantem będą studenci odbywający zajęcia w 20 jednostkach dydaktycznych PUM ze wszystkich wydziałów uniwersytetu: Wydziału Nauk o Zdrowiu z kierunków pielęgniarstwo, dietetyka i dietetyka kliniczna, położnictwo, Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej – z kierunku farmacja oraz z kierunku lekarskiego na Wydziale Medycyny i Stomatologii. Sprzęt dydaktyczny przekazany przez Fundację Nutricia trafi do Centrum Symulacji Medycznej PUM. Są to dwa fantomy pediatryczne do nauki żywienia enteralnego, z możliwością założenia sondy nosowo-żołądkowej i obsługi gastrostomii; dwa fantomy do nauki żywienia enteralnego imitujące osobę dorosłą, z możliwością założenia sondy nosowo-żołądkowej i obsługi gastrostomii; jeden kombinezon do symulacji odczuć starczych oraz jeden symulator odczuć starczych.

Bez żywienia nie ma leczenia, dlatego wiedzieliśmy, że chcemy rozwijać na naszej uczelni edukację w zakresie leczenia żywieniowego. Grant przyznawany przez Fundację Nutricia zainspirował nas do tego, aby zajęcia na stałe weszły do sylabusa, a indywidualny charakter zaoferowanego wsparcia umożliwił realizację programu skrojonego do naszych potrzeb. – mówi prof. Ewa Stachowska, kierownik Katedry i Zakładu Żywienia Człowieka i Metabolomiki PUM w Szczecinie.

Warsztaty z leczenia żywieniowego dla studentów wszystkich kierunków uczelni były już wcześniej prowadzone na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Miały one jednak charakter pojedynczych zajęć. Dość szybko okazało się, że zainteresowanie nauką praktycznych umiejętności w tym obszarze jest dość duże.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dołącza do grona polskich uczelni, w których studenci mają obowiązkowe zajęcia z leczenia żywieniowego. Edukacja w tym obszarze wychodzi naprzeciw potrzebom środowiska medycznego i pacjentów. Po ukończeniu edukacji nasi absolwenci będą potrafili wykonać ocenę stanu odżywienia pacjenta, zainicjować interwencję żywieniową, np. zakwalifikować chorego do żywienia dojelitowego czy obsłużyć PEGa (gastrostomię umożliwiającą podanie pokarmu do żołądka). To ważne i potrzebne umiejętności biorąc pod uwagę fakt, że wielu pacjentów jest niedożywionych już podczas przyjęcia do szpitala, a część nie otrzymuje zalecanego im leczenia żywieniowego podczas stosowanej u nich terapii leczniczej. Najczęściej dotyczy to chorych onkologicznie, neurologicznie, z chorobami układu pokarmowego czy niewydolnością nerek.

–  Niedożywienie u pacjentów ma szereg negatywnych skutków, m.in. zwiększa częstość infekcji, wydłuża pobyt w szpitalu i okres rekonwalescencji, dlatego opieka żywieniowa powinna być integralnym elementem leczenia. Liczymy, że z pomocą naszego programu edukacyjnego uda się to osiągnąć. – mówi Anna Cywińska, prezes zarządu Fundacji Nutricia.

Dzięki programowi Fundacji Nutricia zajęcia z leczenia żywieniowego do sylabusów wprowadziły cztery uniwersytety medyczne w Polsce – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Śląski Uniwersytet Medyczny i w tym roku akademickim Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz w Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Program przyczynia się do zwiększania świadomości przyszłej kadry medycznej na temat roli odpowiedniego żywienia w procesie leczenia. W 2020 roku Fundacja Nutricia uruchomiła w tym celu specjalny grant. W jego ramach uczelnie otrzymują wsparcie w procesie dydaktycznym, obejmującym leczenie żywieniowe zarówno pacjentów dorosłych, jak i dzieci, w szczególności na oddziałach internistycznym i chirurgicznym.bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886