II Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Anatomicznej

25.04.2023 Wydarzenia

Organizatorami spotkania, zorganizowanego w połowie kwietnia br. w Dolinie Charlotty koło Słupska, byli Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Polskie Towarzystwo Anatomiczne. W Konferencji udział wzięło ponad pięćdziesięciu pracowników naukowo-dydaktycznych z prawie wszystkich jednostek anatomii prawidłowej uczelni medycznych w Polsce.

II Ogólnopolską Konferencję Dydaktyki Anatomicznej patronatem honorowym objął Rektor PUM prof. Bogusław Machaliński. W jej trakcie zaprezentowano dotychczasowe osiągnięcia i metody w zakresie prowadzenia dydaktyki anatomicznej. Prelegenci pokazali możliwości jakie daje współczesna technika w poznaniu i zainteresowaniu naukami morfologicznymi studentów kierunków medycznych.  Wydarzenie podzielono na dwie sesje i dwa panele dyskusyjne. Sesje poświęcono wykorzystaniu rekonstrukcji anatomicznej w oparciu o obrazy radiologiczne do nauczania anatomii, metodom nauczania z użyciem modeli 3D, modeli anatomicznych, programów on-line w dydaktyce, a także nowelizacji prawa unijnego dotyczącego użycia formaldehydu do utrwalania preparatów anatomicznych.  Omówiono mocne i słabe strony tych metod i narzędzi. Podkreślano, że rekonstrukcje anatomiczne w oparciu o użycie najnowszych metod rtg, TK, MR powinny mieć kluczowe znaczenie w praktyce nauczania anatomii.

W trakcie konferencji odbyły się także warsztaty z nowych technik nauczania, prowadzone przez firmy Siemens Healthcare Polska, Elsevier, Pearson oraz OpenMedis. Swoje wydawnictwa związane z anatomią prezentowały firmy Edra, Elsevier, MedPharm i Pearson.

Mottem Konferencji, w której wszyscy podkreślali konieczność utrzymania właściwej jakości kształcenia, były słowa wypowiedziane przez prof. Mirosława Wyrzkowskiego: Żeby zbudować państwo prawa potrzebni są prawnicy. Żeby je zdemolować wystarczą absolwenci prawa. A my obawiamy się, czy słowa te w niedalekiej przyszłości nie będą dotyczyły kierunku lekarskiego: Aby zbudować działający system ochrony zdrowia potrzebni są lekarze, aby go zdemolować wystarczą absolwenci kierunków lekarskich.

Konferencję zakończyło posiedzenie komisji ds. mianownictwa anatomicznego, na którym dyskutowano o zmianach w tym obszarze oraz komisji ds. certyfikatu PTA dla osób, które zamierzają nauczać anatomii.  

Jesteśmy przekonani, że cykliczna organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyki Anatomicznej przyczyni się do wzbogacania i ujednolicania nauczania anatomii na kierunkach medycznych w Polsce oraz stanie się wydarzeniem, na którym dyskutowane będą problemy z jakimi na co dzień stykamy się w trakcie nauczania tego przedmiotu.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886