Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 w PUM

18.09.2020 Wydarzenia

Tegoroczna Inauguracja Roku Akademickiego w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie odbędzie się równie uroczyście, co w latach ubiegłych, choć w ograniczonym składzie i z zachowaniem obowiązujących w czasie pandemii zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Nowością będzie transmisja tej uroczystości za pośrednictwem kanału PUM na YouTube.
Zapraszamy przed ekrany!

Wydarzenie odbędzie się 1 października 2020 r., godz. 10:00, w Rektoracie PUM przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie. Rozpocznie je wystąpienie prof. Bogusława Machalińskiego, Rektora PUM.

Na wydarzenie osobiście zaproszeni zostaną przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, rektorzy zaprzyjaźnionych uczelni wyższych, a także reprezentanci współpracujących z PUM-em stowarzyszeń i instytucji. Najważniejszymi jednak uczestnikami będą przedstawiciele studentów pierwszego roku wszystkich kierunków PUM, który złożą ślubowanie JM Rektorowi PUM prof. Bogusławowi Machalińskiemu.

Po immatrykulacji, władze uczelni udzielą uroczystej promocji doktorom habilitowanym. Natomiast pracownikom uczelni wręczone zostaną państwowe oraz resortowe medale i odznaczenia.

Inaugurację uświetni występ Chóru Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie pod dyrekcją prof. Ryszarda Handke. Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021 zakończy wykład inauguracyjny dr hab. Andrzeja Ossowskiego pt. „Współczesna genetyka sądowa w dobie kryzysów”.

W przeddzień i w dniu inauguracji – będziemy przypominać o możliwości uczestnictwa online. Zapraszamy!


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886