Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

05.10.2022 Wydarzenia

Kolejny rok akademicki zainaugurował JM Rektor prof. Bogusław Machaliński trzykrotnym uderzeniem berła i łacińską formułą Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit. Ta wyjątkowa dla uczelni uroczystość odbyła się w PUM w poniedziałek 3 października 2022 r. Mistrzem ceremonii była prorektor ds. dydaktyki dr hab. n. med. Aneta Cymbaluk-Płoska. Zaszczycili nas obecnością studenci z rodzinami oraz znamienici goście. Szczególnie cieszy fakt, że po okresie pandemii Aula Rektoratu podczas wydarzenia wypełniona była uczestnikami po brzegi.

Było nam miło gościć Podsekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia pana Piotra Brombera, posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej państwa Czesława Hoca, Michała Jacha,  Wojciecha Maksymowicza, Grzegorza Napieralskiego, Małgorzatę Prokop-Paczkowską, Jarosława Rzepę, Artura Szałabawkę i Dariusza Wieczorka. Do grona znamienitych gości dołączyli także Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego dr Maria Ilnicka-Mądry, Prezydent Miasta Szczecin pan Piotr Krzystek oraz prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. n. med. Radosław Sierpiński.

W gronie znamienitych gości znaleźli się także rektorzy i protektorzy zaprzyjaźnionych szczecińskich uczelni: dr hab. inż., prof. ZUT Jacek Wróbel z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, prorektorzy z Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, z Akademii Sztuki w Szczecinie dr Mikołaj Iwański i z Politechniki Morskiej w Szczecinie dr inż. kpt. ż.w., prof. PM Arkadiusz Tomczak.

Z racji medycznej specyfiki naszej uczelni – na wszystkich ważnych uroczystościach, w tym na Inauguracji, mamy zaszczyt witać stałych gości, przedstawicieli najważniejszych regionalnych branżowych instytucji. I tym razem byli z nami prezes Okręgowej Izby Lekarskiej dr n. med. Michał Bulsa, przewodnicząca Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych dr n. zdr. Gabriela Hofman, prezes Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej mgr farm. Wojciech Chmielak, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie lek. med. Roman Pałka, Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ w Szczecinie pan Paweł Kurzak, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka, dyrektor Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie mgr inż. Karina Tatarata. Na Inauguracji Roku Akademickiego byli obecni także Konsulowie Honorowi Królestwa Norwegii, Królestwa Danii, Finlandii i Litwy.

Wspólnie z naszymi studentami Rok Akademicki zainaugurowali także dyrektorzy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie, 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Szczecinie, Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, Szpitala Barlinek Sp. z o.o., Szpitala im. Matki Teresy z Kalkuty w Dębnie, Szpitala Powiatowego w Gryfinie, Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, Szpitala Powiatowego w Sławnie oraz dyrektorzy naszych szpitali klinicznych – Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 PUM i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM.  

Co roku w tym uroczystym dniu mamy przyjemność gościć służby mundurowe. I tym razem zaszczycili nas obecnością przedstawiciele Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, Wojewódzkiej i Miejskiej Komendy Policji w Szczecinie, Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie i Straży Miejskiej w Szczecinie.

Po powitaniach szanownych gości, studentów ich rodzin, uroczystość uświetniło odczytanie listów gratulacyjnych od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej  pana Andrzeja Dudy, Prezesa Rady Ministrów Premiera Mateusza Morawieckiego i Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka. Mistrz ceremonii, Prorektor Cymbaluk-Płoska, podziękowała za listy gratulacyjne od Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  prof. dr hab. n. med. Tomasza Grodzkiego, Przewodniczącego Rady ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP prof. dr hab. n. med. Piotra Czauderny oraz Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pani Gertrudy Uścińskiej.

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/23 to przede wszystkim immatrykulacja pierwszych roczników wszystkich kierunków Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Słowo to oznacza po łacinie „WCIĄGNIĘCIE DO SPISU”, czyli w poczet studentów. W imieniu wszystkich nowoprzyjętych studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie tego zaszczytu dostąpili studenci, który osiągnęli najwyższe wyniki w kwalifikacji na studia. Byli to z Wydziału Medycyny i Stomatologii - Katarzyna Buczko, Maciej Prusiewicz, Bartłomiej Pasterczyk, Frederike Amende i Julia Lis. Z Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej – Roksana Miładowska, Barbara Sokołowska i Roksana Dwornik. Z  Wydziału Nauk o Zdrowiu – Nikola Busz, Zuzanna Płonka, Julia Bąk, Agata Sarna, Julia Gąsiorowska, Emilia Jońca i Aliaksei Maksiuta. Rok akademicki zainaugurowali także studenci Szkoły Doktorskiej, a reprezentowali ich lek. Tomasz Grąźlewski, mgr Inż. Anna Bielikowicz, lek. Marta Klepinowska i lek. Agnieszka Przezak. 

Uroczystość Inauguracji zawsze jest okazją do okazania pracownikom i przyjaciołom uczelni wyrazów uznania za trud pracy na jej rzecz. Zaszczytnym wyróżnieniem są medale przyznawane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI otrzymał prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak, SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI prof. dr hab. n. med. Anna Machalińska i prof. dr hab. n. med. Leszek Sagan. MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ otrzymał prof. dr hab. n. med. Andrzej Bohatyrewicz. MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ odznaczeni zostali dr hab. n. med. Edyta Paczkowska i dr hab. n. med. Agnieszka Droździk. MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ odznaczony został dr hab. n. med. Miłosz Kawa.

Minister Zdrowia odznaką honorową ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA wyróżnił dr hab. n. med. Daniela Kotrycha i prof. dr hab. n. med. Marcina Słojewskiego. Minister Edukacji i Nauki za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania nadał MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ dr n. med. Annie Jarząbek, dr hab. n. med. Damianowi Lichocie i dr hab. n. med. Karolowi Tejchmanowi.

W uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nadał ZŁOTĄ ODZNAKĘ HONOROWĄ GRYFA ZACHODNIOPOMORSKIEGO prof. dr hab. n. med. Markowi Brzosko, prof. dr hab. n. med. Leszkowi Domańskiemu, dr n. med. Krzysztofowi Filipiakowi, dr n.med. Konradowi Jaroszowi, prof. dr hab. n.med. Bogusławowi Machalińskemu, dr hab. n. med. Monice Modrzejewskiej, prof. PUM, prof. dr hab. n. med. Markowi Ostrowskiemu, prof. dr hab. n. med. Leszkowi Saganowi, prof. dr hab. n. med. Jerzemu Samochowcowi, prof. dr hab. n. med. Marcinowi Słojewskiemu, dr n. med. Sławomirowi Zacha, prof. dr hab. n. med. Barbarze Wiszniewskiej, prof. dr hab. n. med. Barbarze Zdziarskiej. SREBRNE ODZNAKI HONOROWE GRYFA ZACHODNIOPOMORSKIEGO zostały nadane dr hab. n. med. Bartłomiejowi Baumertowi, dr hab. n. med. Michałowi Wasilewiczowi oraz  prof. dr hab. n. med. Maciejowi Żukowskiemu. Odznaczenia wręczyli Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego dr Maria Ilnicka-Mądry.  

Również Senat PUM, w dowód uznania zasług i zaangażowania w rozwój uczelni, przyznał medale ZA ZASŁUGI DLA POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE wieloletnim orędownikom PUM panu Joachimowi Brudzińskiemu – posłowi do Parlamentu Europejskiego, Czesławowi Hocowi – posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dr Krzysztofowi Kozłowskiemu – członkowi Rady Uczelni. Medale otrzymali także pracownicy PUM – prof. Anna Jakubowska, prof. Elżbieta Kalisińska, prof. Jarosław Kaźmierczak, prof. Adam Klimowicz, prof. Tomasz Miazgowski, dr Stanisław Mokrzyński, prof. Andrzej Pawlik, prof. Piotr Prowans, dr Hanna Romanowska, prof. Iwona Rotter, prof. Leszek Sagan, mgr Małgorzata Salwa, prof. Teresa Satrzyńska, prof. Anheli Syrenicz, prof. Andrzej Torbé, prof. Tomasz Urasiński, dr Stanisław Walat i pan Eugeniusz Iwiński.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz wraz z Magnificencją Rektorem wręczyli dziewięciu naszym studentom STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO, a fundator STYPENDIUM IM. JANUSZA LEWGOWDA uhonorował trójkę absolwentów kierunku lekarskiego, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen, liczoną za cały okres studiów.

Inaugurację Roku Akademickiego uświetnił wykład prof. dr hab. n. med. Leonory Bużańskiej, Kierownika Pracowni Bioinżynierii Komórek Macierzystych oraz Dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk. Nie mogło również zabraknąć dostojnej oprawy i występu Chóru PUM pod dyrekcją prof. Ryszarda Handke.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886