Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024

06.10.2023 Wydarzenia

Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit – tą formułą, wypowiedzianą przez JM Rektora PUM prof. Bogusława Machalińskiego, zainaugurowano 2 października 2023 roku kolejny rok akademicki w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Uroczystość rozpoczęła się od jubileuszowego koncertu Chóru PUM, który zwieńczył 75 lat działalności uczelni.

Rektor PUM w przemówieniu inauguracyjnym podkreślił wagę rzetelnego zdobywania wiedzy, integralnej służby na rzecz dobra drugiego człowieka i kształcenia na kierunkach medycznych przez wysokowyspecjalizowaną kadrę w adekwatnym otoczeniu infrastrukturalnym. Życzył, aby kolejne lata działania Alma Mater na najwyższym poziomie, już z nowoczesnym zapleczem dydaktyczno–laboratoryjnym, wpływały wymiernie na jakość polskiej medycyny.

Podsumował m.in. systematyczny progres w krajowej i międzynarodowej pozycji uczelni w ostatnich kilku latach, jej sukcesy naukowe, a także kluczowe awanse w rankingach Perspektyw, pierwsze miejsce w kategorii efektywności naukowej, bardzo dobre wyniki zdawalności egzaminów LEK i LDEK, najwyższe w historii wyniki ewaluacji, wypromowanie pierwszych absolwentów nowo utworzonego kierunku Farmacja oraz liczne przedsięwzięcia inwestycyjne, które w ostatnich sześciu latach osiągają wartość w przybliżeniu 1,7 miliarda zł. Wszystkie te sukcesy są nienotowanym nigdy wcześniej rozwojem na wielu płaszczyznach działalności Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, a każda inwestycja wpisuje się w zabezpieczenie naszego Regionu w najwyższej jakości usługi edukacyjne, medyczne i naukowe.

JM Rektor wyraził także zaniepokojenie z powodu trendu powoływania nowych kierunków lekarskich na uczelniach niemedycznych bez gruntownego przygotowania oraz doświadczonej kadry dla realizacji nauczania medycyny, niekiedy w systemie online, gdyż takie działania mogą przyczynić się do zdewaluowania jakości zawodu medycznego.

Inaugurację Roku Akademickiego uświetnił wykład pt. „The Mystery of Cancer Initiation: Lessons from the Bladder Cancer Model”, który wygłosił światowej sławy profesor – doktor honoris causa PUM prof. Bogdan Czerniak z Uniwersytetu w Texasie MD Anderson Cancer Center.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886