Komunikat Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej PUM

06.04.2020 Wydarzenia

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  w Szczecinie informuje, iż do 30 kwietnia 2020 r. należy zgłaszać kandydatów do Senatu PUM.

Zgłoszenia kandydatów oraz ich pisemną zgodę na kandydowanie należy składać do Uczelnianej Komisji Wyborczej (pok. 106 lub pok. 224) z wykorzystaniem wzorów dokumentów zamieszczonych w zakładce „Uczelnia – Wybory”.

W drodze wyborów, do Senatu wybranych zostanie 17 przedstawicieli nauczycieli akademickich, zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni, 6 przedstawicieli nauczycieli akademickich, zatrudnionych na pozostałych stanowiskach i 3 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886