Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę dyplomową

25.06.2020 Wydarzenia

1 lipca br., według nowych zasad, rusza pierwsza edycja Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową. Celem konkursu jest promowanie innowacyjnych i nowatorskich prac związanych ze Strategią Rozwoju Szczecina, a w szczególności takich, które mogą przyczynić się do rozwoju Miasta i wpłynąć na ożywienie regionu.

Na konkurs mogą zostać zgłoszone rozprawy doktorskie, prace magisterskie, licencjackie i inżynierskie, które zostały obronione w tym lub w poprzednim roku. Powinny także prezentować wysoki poziom merytoryczny, warsztatowy i  dotyczyć tematyki związanej z takimi dyscyplinami jak nauki ścisłe i przyrodnicze, humanistyczno-społeczne, inżynieryjno-techniczne, medyczne czy nauki o zdrowiu.

Wybrane prace mogą zgłaszać zarówno ich autorzy, jak i uczelnie wyższe czy też promotorzy i opiekunowie naukowi prac, wypełniając kartę zgłoszeniową. Istotne jest jednak aby wytypowana praca została oceniona przez uczelnie w stopniu wyższym niż dobry, a jej ewentualne wdrożenie niosło szereg bezpośrednich lub pośrednich korzyści dla zrównoważonego rozwoju Szczecina.

Kartę zgłoszeniową wraz ze streszczeniem pracy, jej pełnym tekstem w wersji elektronicznej na dysku CD/DVD lub pendrive, opinią i oświadczeniem oraz zgodą na publikację przez Gminę Miasto Szczecin, należy złożyć do dnia 31 lipca 2020 r. w kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta.

Bliższe informacje dostępne są na stronie.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886