Nowe zagraniczne praktyki dla studentów PUM

12.11.2021 Wydarzenia

4 listopada odbyło się spotkanie prorektor ds. dydaktyki Anety Cymbaluk-Płoska z prorektor ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu w Murci, podczas którego omówiono rozszerzenie współpracy miedzy uniwersytetami.

Na mocy umowy pomiędzy uczelniami już niebawem dojdzie do stałej wymiany studentów, nie tylko na czas praktyk wakacyjnych, ale również semestralnych. Do studentów Wydziału Medycyny i Stomatologii dołączą studenci Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej, którzy będą zdobywać międzynarodowe doświadczenie w Universidad de Murcia.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886