Studenci na medal!

30.06.2023 Wydarzenia

Tradycją Rektora PUM prof. Bogusława Machalińskiego są doroczne spotkania ze studentami-sportowcami, podczas których Rektor osobiście przekazuje im gratulacje i słowa uznania za godne reprezentowanie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w licznych międzyuczelnianych zawodach.

Takie spotkanie miało miejsce 21 czerwca br. Odbyło się w Sali Rad Wydziałów z udziałem JM Rektora, prorektor ds. dydaktyki prof. Anety Cymbaluk-Płoski i prorektora ds. klinicznych prof. Leszka Domańskiego. W spotkaniu uczestniczyła także prodziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii prof. Violetta Dziedziejko, przedstawiciel Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Pod Wieżą".

Naszych sportowców reprezentowało czterdziestu medalistów z różnych sekcji: karate, koszykówki, podnoszenia ciężarów, pływania, szermierki, trójboju siłowego i wioślarstwa na czele z Oliwierem Huzarskim, kapitanem osady męskiej i jednocześnie przewodniczącym AZS PUM.

Rektor wyraził słowa uznania za umiejętność godzenia przez naszych studentów-sportowców zróżnicowanych obowiązków podczas wyjątkowo wymagających studiów medycznych i realizowania sportowej pasji. Podziękował za zaangażowanie z jakim reprezentują Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Gratulując sukcesów życzył dalszego rozwoju na różnych polach rozwoju osobistego.

Gratulacje i słowa wdzięczności za zaangażowanie w rozwój sportowy studentów Rektor przekazał również trenerom naszych sportowców, nauczycielom Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PUM: mgr Janowi Jelcowi, mgr Markowi Lesiakowskiemu i dr Piotrowi Lesiakowskiemu.

Wszystkim uhonorowanym, trenerom, ale także wszystkim sportowcom naszej uczelni serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych wspaniałych osiągnięć!footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886