Uniwersyteckie Centrum Zabiegowe dla Dzieci powstanie w Szczecinie

05.09.2023 Wydarzenia

Na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie planowana jest budowa UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM ZABIEGOWEGO DLA DZIECI. Jest to inwestycja o wartości 297 milionów złotych, która zostanie sfinansowana ze środków Funduszu Medycznego. Wręczenie umowy na finansowanie tej inwestycji przez Ministerstwo Zdrowia nastąpiło podczas briefingu prasowego, który odbył się w dniu 28 sierpnia 2023 r. w Międzywydziałowym Centrum Dydaktycznym nr 3 PUM w Szczecinie.

Na briefingu prasowym obecni byli: Minister Zdrowia Pani Katarzyna Sójka, Podsekretarz Stanu Pan Marcin Martyniak, Posłowie na Sejm RP Pan Czesław Hoc, Pan Artur Szałabawka i Pan Leszek Dobrzyński, Wojewoda Zachodniopomorski Pan Zbigniew Bogucki oraz przedstawiciele władz uczelni i szpitala: Rektor PUM prof. Bogusław Machaliński, Dyrektor SPSK nr 1 PUM dr Konrad Jarosz, prorektorzy PUM prof. Jarosław Peregud-Pogorzelski i prof. Dariusz Chlubek oraz profesorowie Leszek Sagan i Mieczysław Walczak. Spotkanie poprowadził prof. Dariusz Chlubek – prorektor ds. promocji i współpracy regionalnej.

Projekt budowy Uniwersyteckiego Centrum Zabiegowego dla Dzieci obejmuje cztery zadania:

  • budowę nowego budynku, w którym będą mieściły się m.in. Klinika Chirurgii Dziecięcej, Onkologicznej, Urologii i Chirurgii Ręki, Klinika Ortopedii Dziecięcej i Onkologii Narządu Ruchu, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci oraz dziecięcy Szpitalny Oddział Ratunkowy;
  • przebudowę istniejących klinik pediatrycznych;
  • budowę centrum logistycznego, magazynowego i komunikacji podziemnej;
  • zakup specjalistycznego sprzętu.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania infrastruktury medycznej uniwersyteckiego szpitala klinicznego w zakresie prowadzenia diagnostyki i leczenia najmłodszych pacjentów oraz poprawa warunków realizowanych świadczeń. W Centrum rozwijana będzie idea chirurgii jednego dnia, powstanie nowoczesny blok operacyjny, a także zapewniona zostanie opieka nad dziećmi z chorobami rzadkimi.

- To niezwykle ważna inwestycja, która będzie wspierać wielką kompleksowość szpitala klinicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Będzie to centrum, które stanie się zwieńczeniem tego, co tutaj się dzieje, bo trzeba powiedzieć, że już dzisiaj w tym ośrodku, wielospecjalistycznym, o dużym zasięgu, dokonywane są wysokospecjalistyczne zabiegi, które służą również osobom najbardziej wrażliwym, najmniejszym, czyli dzieciom – powiedziała Minister Zdrowia Pani Katarzyna Sójka.

Podczas briefingu prasowego Minister Zdrowia wręczyła również JM Rektorowi i Dyrektorowi Szpitala symboliczny czek na 210 milionów złotych. O tę wartość wzrosło finansowanie budowy najważniejszej inwestycji w Programie Wieloletnim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, tj. budowy kompleksu kliniczno-dydaktyczno-badawczego PUM w Szczecinie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie. Zapraszamy do przeczytania o tej przełomowej inwestycji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz planach na jej realizację w aktualności pt. Realizacja przełomowej inwestycji PUM.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886