Uroczystość nadania tytułów doktora honoris causa i wręczenia dyplomów doktorów habilitowanych i doktorów w PUM.

27.10.2023 Wydarzenia

W dniu 16 października 2023 roku tytuły doktora honoris causa, przyznane przez Senat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, otrzymali wybitni naukowcy prof. Wolfgang Schareck, wybitny chirurg naczyniowy i transplantolog, rektor senior Uniwersytetu w Rostocku oraz dr Krzysztof Kozłowski, prawnik, naukowiec i menadżer, pełniący wiele znamienitych funkcji państwowych i samorządowych, który z powodów zdrowotnych nie mógł osobiście wziąć udziału w uroczystości. Obu wybitnym postaciom przyznane zostały również statuetki PUMY, które począwszy od 2023 roku przyznawane są przez Rektora PUM, honorując postaci szczególnie zasłużone dla Uniwersytetu oraz społeczności akademickiej.

Dyplomy w tym uroczystym dniu odebrało 11 doktorów habilitowanych i 117 doktorów w dziedzinach nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Rektor PUM prof. Bogusław Machaliński zwracając się do młodych naukowców przywołał refleksję nad myślą omnĭa mea mecum porto – wszystko co posiadam, niosę z sobą, by nawiązać do wagi pasji naukowej, dokonywanych wyborów edukacyjnych i posiadanej wiedzy wpływającej także wieloaspektowo na rozwój naszego kraju. Rektor PUM prof. Bogusław Machaliński zwrócił się do laureatów i absolwentów z przesłaniem o znaczeniu pasji naukowej, odpowiedzialności edukacyjnej i wpływie wiedzy na rozwój społeczny i gospodarczy Polski.

Wyraził również zaniepokojenie powoływaniem nowych kierunków lekarskich na uczelniach niemedycznych bez przygotowania infrastruktury oraz doświadczonej kadry. Zaznaczył wagę gruntownego wykształcenia w renomowanej medycznej uczelni, wskazując, że jej wartością są kompetencje. Podkreślił znaczący progres PUM w zdawalności egzaminów LEK i LDEK z ostatnich miejsc – jeszcze kilka lat temu – na czołowe pozycje: awans w rankingu Perspektywy na 1. miejsce w Polsce w kategorii „Efektywność naukowa”. Najlepszy w historii uniwersytetu wynik ewaluacji naukowej, co stwarza możliwość ubiegania się o status uczelni badawczej. Podsumował liczne przedsięwzięcia inwestycyjne, które w ostatnich sześciu latach osiągają wartość bliską 2 miliardów zł.

W trakcie uroczystości wręczono także medale za zasługi dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, które wolą Senatu przyznane zostały dr hab. Radosławowi Sierpińskiemu Prezesowi ABM, dr Romanowi Topór-Mądremu Prezesowi AOTMiT oraz przedstawicielom społeczności akademickiej PUM.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886