W ramach Erasmusa w Betlejem

04.04.2023 Wydarzenia

W ramach programu ERASMUS KA-171 nauczyciele Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie odwiedzili Uniwersytet w Betlejem. Spotkali się z dziekan Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu p. Mariam Awad, a także z wicekanclerzem uczelni p. Bratem Peter Bray. Tematem rozmów była bieżąca działalność dydaktyczna obu uniwersytetów i szeroko pojęta edukacja międzykulturowa.

Polscy dydaktycy poznali strukturę palestyńskiego uniwersytetu i jego zaplecze naukowe. Wzięli udział w spotkaniach z nauczycielami akademickimi i studentami. Zobaczyli Centrum Symulacji Medycznej, gdzie wzięli udział w warsztatach pt.  „Aktualne trendy wykorzystania e-technologii w systemie szkolnictwa wyższego i ochrony zdrowia” i „Nowoczesne technologie informacyjne w metodologii badań w naukach o zdrowiu i biostatystyce”. W rewanżu polscy nauczyciele poprowadzili dwa spotkania, pierwsze pt. „Nowoczesne technologie nauczania w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym - symulacja medyczna,  techniki kształcenia na odległość” i drugie pt. „Metody przeprowadzania egzaminów w Centrum Egzaminacyjnym PUM: egzaminy oparte na zadaniach praktycznych”.

Spotkanie w Uniwersytecie w Betlejem było bogate merytorycznie. Uczestnicy mogli zapoznać się z działalnością i zasobami biblioteki uczelnianej, a także zwiedzili Campus studencki. Rozmawiali tam z młodzieżą na temat jej bieżących problemów, związanych m.in. z rozwojem nowoczesnych technologii, możliwościami badawczymi młodych naukowców i rozwojem nowych kierunków w zakresie nauk o zdrowiu. Pobyt umożliwił polskim uczestnikom rozpoczęcie badań naukowych, które obejmą zachowania zdrowotne i psychospołeczne populacji palestyńskiej.

Wizyta pełna była serdeczności, otwartości i gościnności władz, pracowników i studentów Uniwersytetu w Betlejem, co skutkowało niezwykle miłą atmosferą.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886