Wybory do Senatu PUM na kadencję 2020-2024

19.05.2020 Ogłoszenia

KOMUNIKAT NR 13 PRZEWODNICZĄCEJ  UCZELNIANEJ KOMISJI  WYBORCZEJ POMORSKIEGO  UNIWERSYTETU  MEDYCZNEGO  W  SZCZECINIE

UKW –18/2020

 

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przypomina, iż w dniu 21 maja 2020 r., w godzinach 12.00-16.00 odbędą się wybory do Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na kadencję 2020-2024.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i w regionie:

 1. ograniczono liczbę obwodów, w których odbywa się głosowanie przyporządkowując osoby głosujące dotychczas w obwodach obejmujących SPSK1 i SPSK2 do obwodów umiejscowionych w Rektoracie (ul. Rybacka 1) i na Wydziale Nauk o Zdrowiu (ul. Żołnierska 48);
 2. wydłużono godziny głosowania, aby każdy wyborca mógł w spokoju, bez narażenia się na jednoczesną obecność dużej liczby osób, w dogodnym dla siebie czasie, sprawnie
  i szybko oddać głos;
 3. przesunięto porę głosowania na godziny popołudniowe, aby umożliwić wyborcom,
  w szczególności pracownikom szpitali, oddanie głosu w sposób niekolidujący
  z wykonywaniem obowiązków służbowych;
 4. stanowiska wydające karty do głosowania zostaną zabezpieczone pod względem epidemicznym, zaś członkowie komisji wyborczej wyposażeni zostaną w środki ochrony osobistej.

Jednocześnie apeluję o przestrzeganie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego w trakcie wykonywania czynności wyborczych, w szczególności zachowanie zalecanego 1,5 m odstępu od pozostałych wyborców.

Przypomina się, iż zgodnie z § 73 Statutu PUM:

 1. Wyborca głosuje stawiając znak „X” w wyznaczonym miejscu na karcie wyborczej, obok nazwiska kandydata.
 2. Karta niewypełniona uważana jest za głos wstrzymujący.
 3. Głos uznaje się za ważnie oddany, jeżeli został złożony do urny przez wyborcę osobiście, na właściwej karcie wyborczej i z nie większą liczbą zaznaczonych nazwisk kandydatów niż liczba wybieralna.
 4. Karta wyborcza naddarta, przedarta, zawierająca większą niż dopuszczalna liczbę głosów albo oznaczona w sposób inny niż opisany w pkt. 1, traktowana jest jako głos nieważny.

 

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. Elżbieta Kalisińska

Szczecin, dnia 18.05.2020 r.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886