Wyjątkowe posiedzenie Senatu PUM

24.06.2020 Wydarzenia

Dziś odbyło się wyjątkowe posiedzenie Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Oprócz uchwalenia zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w PUM w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022, a także szczegółowych terminów postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2020/2021 – Senatorowie PUM wysłuchali rektora prof. Bogusława Machalińskiego, który podsumował mijający rok akademicki oraz wskazał kierunki i kluczowe cele na nadchodzącą przyszłość, w tym również zalecenia Rady Uczelni.

Posiedzenie było również wyjątkowe z uwagi na mijającą kadencję Senatorów. Rektor Machaliński podziękował całemu składowi Senatu za zaangażowaną pracę, a także pogratulował nowo wybranym, życząc im owocnej kontynuacji działań, zmierzających do większego rozwoju uczelni i ustanowienia jej uczelnią badawczą.

Senatowi i Rektorowi za współpracę podziękował również p. Jakub Pawlik, przewodniczący Parlamentu Studenckiego - tegoroczny absolwent, który ukończył studia i rozpoczyna karierę zawodową.

Kolejne posiedzenie Senatu PUM, rozpoczynające nową kadencję, odbędzie się we wrześniu 2020 r.bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886