Złoty Gryf dla Profesorów PUM

27.05.2022 Wydarzenia

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w uznaniu zasług dla rozwoju regionu w ramach walki z pandemią nadał prof. Beacie Karakiewicz oraz prof. Miłoszowi Parczewskiemu złote Odznaki Honorowe Gryfa Zachodniopomorskiego.

– W imieniu mieszkańców Pomorza Zachodniego chcemy podziękować lekarkom, lekarzom, pielęgniarkom, pielęgniarzom, ratownikom medycznym i personelowi pomocniczemu za to, że w tym niezwykle trudnym czasie potrafiliście z wielką odpowiedzialnością i poświęceniem ratować ludzkie życie. Wykonaliście kawał znakomitej pracy. Chylimy przed Wami nasze czoła. – powiedział Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego pan Olgierd Geblewicz podczas uroczystości odznaczenia 11 osób za wyjątkową aktywność w czasie pandemii koronawirusa.

W gronie wyróżnionych znalazła się profesor Karakiewicz, która pełni funkcję dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, jest kierownikiem Katedry Medycyny Społecznej, zasiada w Senacie PUM, jest zaangażowana w prace Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zdrowiu PUM, Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM oraz Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. Promotor kilkudziesięciu zakończonych przewodów doktorskich, recenzent w postępowaniach habilitacyjnych oraz w postępowaniach o nadanie tytułu profesora. Kierownik studiów podyplomowych „MBA w sektorze ochrony zdrowia”, która od ponad 20 lat zajmuje się pracą naukową i badawczą oraz dydaktyczną.

Profesor Parczewski pełni funkcję naczelnego lekarza COViD-19 i specjalisty ds. chorób zakaźnych w województwie zachodniopomorskim. Jest nauczycielem akademickim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie od 2009 roku, kierownikiem Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych PUM. Prowadzi liczne projekty badawcze dotyczące wykrywania mutacji zawiązanych z opornością na leczenie anty-HIV, ewolucji i zmienności HIV. Autor i współautor ponad 50 prac naukowych opublikowanych w czasopismach o uznanej renomie międzynarodowej.

Gratulujemy!


Foto. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGObg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886