Studia podyplomowe – PSYCHOLOGIA ZDROWIA

23.10.2023 Ogłoszenia

Zapraszamy na studia podyplomowe do Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Trwa rekrutacja na kierunek PSYCHOLOGIA ZDROWIA, który jest ofertą dla osób chcących doskonalić swoje kwalifikacje w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dotychczas pełnionych zawodach.

Na studia ubiegać się mogą absolwenci studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich. Realizacja zajęć na tym kierunku trwa 4 semestry. Obejmie osiemnaście zjazdów, podczas których odbędzie się 120 godzin wykładów, 140 godzin seminariów i 190 godzin ćwiczeń (łącznie 450 godzin lekcyjnych). Studia kończą się egzaminem z części teoretycznej i praktycznej. Można uzyskać 60 punktów ECTS.

Celem studiów jest poszerzenie osobistej wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz przygotowanie do pomocy w niwelowaniu problemów psychospołecznych człowieka. Ukończenie studiów wyposaża absolwenta w wiedzę, która pozwoli stawiać trafną diagnozę psycho-pedagogiczną. Absolwenci uzyskają umiejętności opisywania i wyjaśniania zachowań ludzkich w kontekście zdrowia i choroby w określonych warunkach egzystencji. Korzyścią będzie także zdobycie umiejętności pozwalających skutecznie nieść pomoc. Zdobyte doświadczenie można kierować do pojedynczych osób i grup społecznych: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, również poprzez opracowywanie odpowiednich programów edukacyjnych, np. niwelujących niepożądane zachowania (agresja, przemoc).

Absolwenci będą przygotowani do objęcia stanowisk pracy, wzmacniających opiekę psychologiczno-pedagogiczną w placówkach oświatowo-wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, czy sektorach pomocy społecznej.

Więcej informacji i kontakt ws. rekrutacji.
Zapraszamy!


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886