Uczymy się przez całe życie

01.09.2023 Ogłoszenia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów wspierających rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych oraz uwzględniających potrzeby i oczekiwania pracodawców i rynku pracy, np. poprzez przekwalifikowanie się (reskilling) lub wypełnienie luk w umiejętnościach (skills gap).

Zapraszamy zainteresowanych pomysłodawców z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie do zgłaszania swoich pomysłów projektowych do 30 września 2023 r. Od 1 października br. przewidywane są cykliczne spotkania z wnioskodawcami. Szczegółowych informacji udziela Dział Funduszy Zewnętrznych PUM. Pytania prosimy kierować e-mailem na adres: fundusze@pum.edu.pl  lub po umówieniu terminu zapraszamy osobiście do pokoju 04, mieszczącym się na poziomie -1 w Rektoracie PUM przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie. Kompletne wnioski konkursowe zobligowani jesteśmy zgłosić do 14 listopada 2023 r.

Konkurs Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt. "Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych FERS.01.05-IP.08-008/23" zakłada opracowanie programów i realizację działań dydaktycznych, np. kursów, szkoleń, warsztatów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji lub podniesienia przez uczestników projektu kompetencji, w tym zawodowych, dopasowanych do oczekiwań pracodawców. Wsparciem objęte może być również uruchamianie i realizacja kształcenia specjalistycznego na 5. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).

Formularz zgłoszeniowy

Ogłoszenie o naborze

Wykaz aktualnych konkursów


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886