Zapraszamy na studia podyplomowe - fizjoterapia oddechowa

18.09.2023 Ogłoszenia

Podyplomowa specjalizacja absolwentów fizjoterapii przygotuje kadrę do analizy zaburzeń oddechowych o różnym podłożu, wyboru właściwej terapii oddechowej i skutecznego jej aplikowania u pacjentów w każdym wieku (noworodków, niemowląt, dzieci, młodzieży i osób dorosłych). 

Fizjoterapia oddechowa, nazywana też fizjoterapią klatki piersiowej, jest dziedziną zajmującą się diagnozowaniem i leczeniem pacjentów ze schorzeniami dróg oddechowych. Są to m.in. przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), mukowiscydoza, astma oskrzelowa, choroby oskrzeli, czy zarostowe zapalenie oskrzelików. Ma również zastosowanie u osób z zaburzeniami czynnościowymi i nieprawidłowościami w budowie anatomicznej klatki piersiowej, zespołem bezdechu sennego, urazami rdzenia kręgowego, otyłością, po zabiegach operacyjnych, a także z chorobami układu nerwowo-mięśniowego (m. in. choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne (SLA), rdzeniowy zanik mięśni (SMA), dystrofie mięśniowe, zespoły genetyczne).  

Podyplomowa specjalizacja w zakresie fizjoterapii oddechowej zwiększy kompetencje zawodowe absolwentów. Będą oni mogli znaleźć zatrudnienie w uzdrowiskach, sanatoriach, szpitalach, przychodniach, ośrodkach opieki długoterminowej i paliatywnej oraz w opiece domowej. Studia trwają 2 semestry. Ich kierownikiem jest dr hab. n. zdr. Agnieszka Kempińska-Podhorodecka prof. PUM.  

Informacji udzielają pracownicy Centrum Kształcenia Podyplomowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie - telefonicznie: +48 91 48 00 980, mailowo: aleksandra.hapka@pum.edu.pl lub osobiście: ul. Żołnierska 54, 71-210 Szczecin.  

Regulamin studiów i dokumenty rekrutacyjne znajdą Państwo tutaj.  


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886