Rekrutacja na spotkania z doradcą zawodowym

19.02.2020 Szkolenia

Zapraszamy na spotkania z doradcą zawodowym studentów studiów stacjonarnych (jednolite magisterskie, I stopnia, II stopnia) z kierunków: lekarski, lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna, biotechnologia, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, kosmetologia, dietetyka, administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia, psychologia zdrowia, którym do zakończenia nauki pozostają maksymalnie 4 semestry.

W ramach wsparcia oferowanego przez doradcę:
1) poznasz swoje predyspozycje zawodowe, cechy osobowości, temperamentu i inne atuty (możliwość wykonania bezpłatnych testów),
2) uzyskasz informację o rynku pracy,
2) skonsultujesz dokumenty aplikacyjne (CV oraz list motywacyjny),
3) przygotujesz się do rozmowy kwalifikacyjnej,
4) poznasz różne źródła dofinansowań na założenie firmy lub rozwój kwalifikacji zawodowych (źródła dofinansowań do szkoleń),
5) uzyskasz możliwość udziału w bezpłatnych warsztatach.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Kontakt z doradcą zawodowym

Projekt pt. "Progressio - Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie" 
Nr POWR.03.05.00-00-Z090/17 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886