PUM w międzynarodowym projekcie AMBeR

12.09.2023 Wydarzenia

Projekt AMBeR to międzynarodowa inicjatywa, która ma na celu poprawę jakości opieki nad pacjentami onkologicznymi w regionie Południowego Bałtyku poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii e-zdrowia. Ten innowacyjny projekt zakłada współpracę między wiodącymi instytucjami medycznymi i badawczymi z Danii, Szwecji, Niemiec, Litwy i Polski, które będą testować i wdrażać cyfrowe rozwiązania do domowej diagnostyki, monitorowania i rehabilitacji chorych na nowotwory. Jego głównym celem jest zmniejszenie obciążenia systemu opieki zdrowotnej, zwiększenie dostępności i skuteczności leczenia oraz poprawa jakości życia pacjentów i ich rodzin. Projekt AMBeR jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu EU Interreg South Baltic. Jego realizacja rozpoczęła się wraz z wrześniem 2023 roku i potrwa do sierpnia 2026 roku. Budżet na wszystkie zadania przewidziane w ramach projektu wynosi 3,3 mln euro.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie jest jednym z partnerów projektu AMBeR. W ramach projektu Katedra Fizjopatologii, Hematologii i Transplantologii pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Bogusława Machalińskiego będzie prowadzić pilotażowe badania nad zastosowaniem modelu AMBeR w domowej diagnostyce i monitorowaniu parametrów krwi pacjentów chorych na nowotwory w regionie Południowego Bałtyku. Budżet projektu dla zadań realizowanych przez PUM wynosi 230 835 euro.

Zapraszamy do udziału w konferencji inauguracyjnej projekt AMBeR, która odbędzie się 14 września 2023 roku w Uniwersytecie Medycznym w Greifswaldzie. Podczas konferencji partnerzy projektu przedstawią cele, zakres i plan działania projektu AMBeR.

Więcej informacji o projekcie AMBeR oraz konferencji inauguracyjnej znajdą Państwo na stronie internetowej:

https://www.pum.edu.pl/uniwersytet/projekty_i_wspolpraca/projekty_z_dofinansowaniem/projekty_naukowo_badawcze/wspopraca_transgraniczna/advanced_modeling_of_baltic_cancer_e_care_amber/


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886