Advanced Modeling of Baltic cancer e-care (AMBeR)


Logo projektu:

Advanced Modeling of Baltic cancer e-care (AMBeR)

Nr umowy:

w trakcie


Okres realizacji:

1.09.2023-31.08.2026


Wartość projektu:

207 900


Kierownik projektu:

prof. Bogusław Machaliński


Koordynacja administracyjna:

Izabela Kuczyńska


Streszczenie projektu:

Zaawansowane modelowanie Baltic Cancer e-caRe (AMBeR)

 

Po raz pierwszy wiodące medyczne instytucje badawcze i ośrodki kliniczne z całego obszaru Południowego Bałtyku przeprowadzą wspólny, innowacyjny projekt mający na celu opracowanie modelu wdrożenia rozwiązań e-zdrowia w opiece onkologicznej. Projekt obejmuje pilotażowe testy cyfrowych narzędzi do domowego monitorowania i rehabilitacji chorych na nowotwory celem zmniejszenia liczby wizyt szpitalnych i poprawy jakości życia. Z nowych możliwości e-opieki mogą skorzystać w szczególności regiony wiejskie w krajach uczestniczących w projekcie, które zostaną włączone do testowania we współpracy między partnerami.

Współpraca będzie koordynowana przez Oddział Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Zelandii (Næstved, Dania).

W projekcie AMBeR Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie będzie reprezentowany przez Katedrę Fizjopatologii, Hematologii i Transplantologii. Budżet projektu to 230 835 euro. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński, który będzie liderem pilotażowego zastosowania modelu AMBeR w domowej diagnostyce i monitorowaniu parametrów krwi pacjentów chorych na nowotwory w regionie Południowego Bałtyku.,


AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE

 

Oddział Transplantacji Szpiku PUM partnerem w międzynarodowym projekcie Interreg South Baltic 2021-2027

 

Nowa współpraca pomiędzy ośmioma partnerami z pięciu krajów Południowego Bałtyku otrzymała finansowanie z programu UE Interreg South Baltic 2021-27 na innowacyjny projekt:

 

Zaawansowane modelowanie Baltic Cancer e-caRe (AMBeR)

 

Po raz pierwszy wiodące medyczne instytucje badawcze i ośrodki kliniczne z całego obszaru Południowego Bałtyku przeprowadzą wspólny, innowacyjny projekt mający na celu opracowanie modelu wdrożenia rozwiązań e-zdrowia w opiece onkologicznej. Projekt obejmuje pilotażowe testy cyfrowych narzędzi do domowego monitorowania i rehabilitacji chorych na nowotwory celem zmniejszenia liczby wizyt szpitalnych i poprawy jakości życia. Z nowych możliwości e-opieki mogą skorzystać w szczególności regiony wiejskie w krajach uczestniczących w projekcie, które zostaną włączone do testowania we współpracy między partnerami.

Współpraca będzie koordynowana przez Oddział Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Zelandii (Næstved, Dania).

W projekcie AMBeR Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie będzie reprezentowany przez Katedrę Fizjopatologii, Hematologii i Transplantologii. Budżet projektu to 230 835 euro. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński, który będzie liderem pilotażowego zastosowania modelu AMBeR w domowej diagnostyce i monitorowaniu parametrów krwi pacjentów chorych na nowotwory w regionie Południowego Bałtyku.

 

Konferencja inauguracyjna AMBeR

14 września 2023 roku Uniwersytet Medyczny w Greifswaldzie będzie gospodarzem konferencji otwierającej projekt AMBeR. Partnerzy projektu zaprezentują założenia projektu a zaproszeni prelegenci wygłoszą swoje wystąpienia.

 

Skrócony program konferencji:

15:00 Powitanie  

 • Prof. Dr. Karlhans Endlich, dziekan Uniwersytetu Medycznego w Greifswaldzie (Niemcy)
 • Dr. Niels Henrik Holländer, Oddział Onkologii Klinicznej i Opieki Paliatywnej Szpitala Uniwersyteckiego w Zelandii (ZUH, Dania)

 

15:20 Wystąpienie otwierające konferencję

 • Bettina Martin, Minister Nauki, Kultury, Spraw Federalnych i Europejskich (Niemcy)

 

15:30 Wykład otwierający

 • Response-able care in the age of personal digital health technology - or left to our own devices? Keynote speaker - Assoc. Prof. Henriette Langstrup, Unit of Health Service Research, Uniwersytet w Kopenhadze (Dania)

 

16:30 Prezentacja partnerów projektu AMBeR

 

17:00 Mapowanie i budowanie modeli e-zdrowia

 • Patrik Göransson, kierownik Oddziału Rehabilitacji, Szpital Ängelholm (Szwecja)
 • Prof. Dr. Neeltje van den Berg, Instytut Medycyny Społecznej, Medycyna Uniwersytecka w Greifswaldzie (Niemcy)

 

17:15 Domowe monitorowanie parametrów krwi u pacjentów onkologicznych

 • Dr hab. n. med. Baumert Bartłomiej, Oddział Transplantacji Szpiku PUM w Szczecinie (Polska)

 

17:30 Narzędzia cyfrowe w rehabilitacji pacjentów onkologicznych

 • Prof. Dr. Susanne Dalton, Katedra Onkologii Klinicznej i Opieki Paliatywnej Szpitala Uniwersyteckiego w Zelandii (Dania)

 

17:45 Wystąpienie zamykające

 • Dr. Niels Henrik Holländer, Katedra Onkologii Klinicznej i Opieki Paliatywnej Szpitala Uniwersyteckiego w Zelandii (Dania)

 

 

Konferencja jest bezpłatna i otwarta dla szerokiej publiczności. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z koordynatorami: Keld Hundewadt na adres e-mail kehun@regionsjaelland.dk lub Izabelą Kuczyńską na adres e-mail izabela.kuczynska@pum.edu.pl.

 

 

Fakty dotyczące projektu AMBeR:

 • Całkowity budżet: 3,3 mln euro
 • Okres realizacji projektu: wrzesień 2023 - sierpień 2026
 • Partnerzy:
  • Oddział Onkologii Klinicznej i Opieki Paliatywnej, Szpital Uniwersytecki w Zelandii (partner wiodący, Dania)
  • Szpital Ängelholm, region Scania (Szwecja)
  • Uniwersyteckie Centrum Medyczne w Rostocku (Niemcy)
  • Medycyna Uniwersytecka Greifswald (Niemcy)
  • Katedra Fizjopatologii, Hematologii i Transplantologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (Polska)
  • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku (Polska)
  • BISER - Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych (Polska)
  • Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet w Kłajpedzie (Litwa)

 

AMBeR jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem EU Interreg South Baltic.

 

6.09.2023


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886