Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych


Logo projektu:

Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych

Nr umowy:

INT110


Okres realizacji:

01.03.2018 - 31.12.2022


Wartość projektu:

1.245.101,05 EUR


Kierownik projektu:

dr hab. n. med. Andrzej Ossowski


Koordynacja administracyjna:

mgr Łucja Górnik


Streszczenie projektu:

Budżet projektu / Projektbudget: 1.245.101,05 EUR
Lider projektu - Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie - 501.781,05 EUR
Partner projektu - Landeskriminalamt Mecklenburg –Vorpommern - 495.610,00 EUR
Partner projektu - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - 247.710,00 EUR

Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałanie terroryzmowi. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie szeregu różnych wspólnych konferencji, seminariów i ćwiczeń pozwalających na wymianę doświadczeń i praktyk. Ponadto planowany jest również zakup środków trwałych stanowiących specjalistyczne zaplecze do badań DNA. Zakupione środki trwałe pozwolą na ujednolicenie wyników i możliwości ich analizowania również przez partnerów niemieckich oraz reaktywowanie pracowni badań informatycznych u Partnera wiodącego. Ujednolicenie sprzętu i systemów pozwoli na stworzenie jednolitej platformy analizy wyników oraz stosowanie nowoczesnych zestawów odczynników. Pozwoli to również na zacieśnienie współpracy pomiędzy partnerami oraz ustandaryzowanie, podniesienie jakości oraz szybkości badań. Wspólne działania obu Policji będą bardziej efektywne  w realizacji celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i  przeciwdziałania terroryzmowi.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego województwa Zachodniopomorskiego oraz landu Meklemburgia-Pomorze Przednie. Odbiorcami efektów projektu będą także turyści przebywający na tym obszarze. Powyższym grupom zostanie zapewnione bezpieczeństwo. Grupą docelową są także funkcjonariusze obu Policji w czasie ich codziennej pracy.

Oryginalnym i innowacyjnym wymiarem projektu jest stworzenie zespołów laboratoryjnych po stronie polskiej i niemieckiej, które w wyniku realizacji projektu będą prawnie lub organizacyjnie powiązane i będą kooperowały na podstawie wspólnie wypracowanych zasadach.

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia /
Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
Kooperationsprogramm Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen im Rahmen des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)


HARMONOGRAM PROJEKTU

Opis
Data

AKTUALNOŚCI

Szkolenie z zakresu identyfikacji osobniczej przypadku katastrof masowych, aktów terroru, zbrodni systemów totalitarnych i ludobójstwa.

Termin szkolenia:  29.03.2022 - 1.04.2022 r.

Miejsce: Luboradza + on-line

Program

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886