Biuro ds. Kontrolingu i Rozliczania Dydaktyki


 

KONTAKT

 

Biuro ds. Kontrolingu i Rozliczania Dydaktyki

ul. Podgórna 22

70-205 Szczecin

pok. 38 (III piętro)

poniedziałek - piątek

7:30 - 15:30

 

kontakt: rozliczenia@pum.edu.pl

mgr Paweł Lipiński - specjalista; tel. (91) 48 00 786; e-mail: pawel.lipinski@pum.edu.pl

Agnieszka Boczek - samodzielny referent; tel. (91) 48 00 774; e-mail: agnieszka.boczek@pum.edu.pl

mgr Beata Konwinska - specjalista; tel. (91) 48 00 785; e-mail: beata.konwinska@pum.edu.pl

Nicola Włodarczyk - samodzielny referent; tel. (91) 48 00 787; e-mail: nicola.wlodarczyk@pum.edu.pl

 

UMOWY ZLECENIA

Obowiązujące dokumenty:

  1. Umowa zlecenie lub Umowa o dzieło lub Umowa o współpracy.
  2. Ankieta do Umowy zlecenia / o dzieło.
  3. Druk RUD (dla umów o dzieło).
  4. opcjonalnie dla osób poniżej 55 roku życia; domyślnie osoba przystępuje do programu, aby zrezygnować wypełnij wniosek PPK_rezygnacja.
  5. opcjonalnie dla osób powyżej 55 roku życia; domyślnie osoba jest poza programem, aby się zapisać wypełnij wniosek PPK_wniosek.
  6. Rachunek oraz wykaz zajęć (dla umów o współpracy).
  7. Klauzula informacyjna (do przekazania pracownikowi, nie ma konieczności wysyłania do nas. Doręczenie klauzuli winno nastąpić w dniu zawarcia umowy cywilnoprawnej).

 

wzory umów dla roku akademickiego 2023/2024:

wydział - kierunek umowa zlecenie umowa o dzieło współpraca
Medycyny i Stomatologii - lekarski - program PL pobierz pobierz pobierz
Medycyny i Stomatologii - lekarski - program EP pobierz pobierz pobierz
Medycyny i Stomatologii - lekarski - program Asklepios pobierz pobierz pobierz
Medycyny i Stomatologii - lekarsko-dentystyczny - program PL pobierz pobierz pobierz
Medycyny i Stomatologii - lekarsko-dentystyczny - program EP pobierz pobierz pobierz
Nauk o Zdrowiu pobierz pobierz pobierz
Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej pobierz pobierz pobierz

 

wzory umów dla roku akademickiego 2022/2023:

wydział - kierunek umowa zlecenie umowa o dzieło współpraca
Medycyny i Stomatologii - lekarski - program PL pobierz pobierz pobierz
Medycyny i Stomatologii - lekarski - program EP pobierz pobierz pobierz
Medycyny i Stomatologii - lekarski - program Asklepios pobierz pobierz pobierz
Medycyny i Stomatologii - lekarsko-dentystyczny - program PL pobierz pobierz pobierz
Medycyny i Stomatologii - lekarsko-dentystyczny - program EP pobierz pobierz pobierz
Nauk o Zdrowiu pobierz pobierz pobierz
Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej pobierz pobierz pobierz

 

 

PENSUM I NADGODZINY

dla roku akademickiego 2023/2024:

1) plan/sprawozdanie z zajęć dydaktycznych jednostki

2) imienny plan/sprawozdanie z zajęć dydaktycznych

3) miesięczne / blokowe sprawozdanie z godzin realizowanych w ramach EP

4) załącznik nr 2 - rozliczenie EP za semestr - sprawozdanie (plik xls)

5) załącznik nr 1 - rozliczenie EP za semestr - zestawienie do wypłaty (plik doc)

6) załącznik nr 3 - wniosek o wypłatę zaliczkową

7) sprawozdanie z wykonania zajęć w godzinach ponadwymiarowych w języku polskim

8) sprawozdanie z wykonania zajęć w godzinach ponadwymiarowych w języku obcym

 

dla roku akademickiego 2022/2023:

1) plan/sprawozdanie z zajęć dydaktycznych jednostki

2) imienny plan/sprawozdanie z zajęć dydaktycznych

3) miesięczne / blokowe sprawozdanie z godzin realizowanych w ramach EP

4) załącznik nr 2 - rozliczenie EP za semestr - sprawozdanie (plik xls)

5) załącznik nr 1 - rozliczenie EP za semestr - zestawienie do wypłaty (plik doc)

6) załącznik nr 3 - wniosek o wypłatę zaliczkową

7) sprawozdanie z wykonania zajęć w godzinach ponadwymiarowych w języku polskim

8) sprawozdanie z wykonania zajęć w godzinach ponadwymiarowych w języku obcym

 

 


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886