Dostępy do baz pełnotekstowych

20.05.2022 Oferty

Biblioteka PUM zachęca do korzystania z baz CINAHL Ultimate oraz MEDLINE Ultimate w ramach dostępu testowego. Zasoby będą otwarte dla naszej uczelni do 17 lipca 2022 r.

CINAHL Ultimate jest najobszerniejszą bazą pełnotekstową z zakresu pielęgniarstwa z archiwami od 1937 roku. Oferuje dostęp m.in. do pełnej kolekcji anglojęzycznych czasopism i publikacji wydawanych przez American Occupation Therapy Association i American Diabetes Association oraz dostęp do książek z zakresu ochrony zdrowia, dysertacji z zakresu pielęgniarstwa, wybrane materiały konferencyjne, standardy opieki, programy do celów edukacyjnych, rozdziały książek i materiały audiowizualne.

MEDLINE Ultimate to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowych czasopism medycznych. Zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 2 800 czasopism indeksowanych w MEDLINE, z czego ponad 1 650 to aktywne czasopisma pełnotekstowe non-open access.  MEDLINE®Ultimate jest autorytatywnym narzędziem badawczym w zakresie literatury medycznej i zapewnia dostęp do informacji medycznych z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. W bazie wykorzystywany jest tezaurus medyczny MeSH (Medical Subject Headings).

Bazy CINAHL Ultimate oraz Medline Ultimate zostały dodane do listy baz na platformie EBSCOhost https://search.ebscohost.com/ i są dostępne w ramach sieci adresów IP instytucji lub zdalnie, z komputerów domowych i urządzeń mobilnych poprzez usługę VPN.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886