Erasmus+ 2021 dla pracowników PUM

02.12.2021 Oferty

Zapraszamy do prowadzenia zajęć i udziału w szkoleniach zagranicą w ramach programu Erasmus+. Zachęcamy pracowników Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie do skorzystania z uczestnictwa w programie i rozwijania swoich kompetencji zawodowych.

Prowadzącymi zajęcia i uczestnikami szkoleń mogą być nauczyciele i pracownicy niebędący nauczycielami. Nauczyciele w ramach wyjazdów mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne w zagranicznych uczelniach wyższych, z którymi PUM ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne, w szczególności mogą brać udział w szkoleniach, dotyczących doskonalenia kompetencji dydaktycznych i rozwijać się w zakresie opracowywania programów nauczania. Pracownicy, niebędący nauczycielami, uczestniczą na tych uczelniach w szkoleniach dotyczących doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, podnoszących kompetencje potrzebne w ich bieżącej pracy. Uczestniczą też w wymianie doświadczeń i poszerzeniu wiedzy w danej dziedzinie (np. udział w International Staff Week).

Aktualny nabór prowadzony jest do 31 stycznia 2022 r., a szczegółowe informacje uzyskają Państwo kontaktując się z działem telefonicznie, mailowo lub osobiście: 91 48 00 853, erasmus@pum.edu.pl, Rektorat PUM, II piętro, pokój nr 209 (w godz. 9.00-14.00). Zapraszamy!


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886