Medyk NAWA – oferta dla naukowców z zagranicy

21.04.2022 Oferty

Zapraszamy do udziału w programie przyjazdowym Medyk NAWA przedstawicieli zawodów medycznych z zagranicy, zarówno Polaków na stałe tam pracujących, jak i obcokrajowców. Zainteresowani muszą posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu oraz posiadać kompetencje niezbędne do kształcenia studentów. W gronie tym mogą znaleźć się m.in. lekarze, lekarze dentyści, farmaceuci, pielęgniarki, położne, diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi ten przyjazdowy program w celu wzmocnienia potencjału dydaktycznego polskich uczelni.

Naukowcy zapraszani przez uczelnie medyczne, w tym Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, muszą spełnić następujące wymagania:

  • posiadać (w kraju aktualnego zatrudnienia) uprawnienia pozwalające na wykonywanie zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego;
  • wykonywać ww. zawód za granicą lub prowadzić zajęcia dydaktyczne w zagranicznej uczelni;
  • posługiwać się językiem polskim lub językiem angielskim w kontakcie z pacjentami oraz studentami;
  • w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie mieszkać i nie być zatrudnionymi w Polsce.

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zobowiązuje się do:

  • zatrudnienia naukowca na podstawie umowy o pracę na co najmniej ½ etatu przez cały okres realizacji projektu;
  • powierzenia uczestnikowi programu zadań, tj. zajęć dydaktycznych i zapewnienia niezbędnych warunków do ich realizacji;
  • udzielenia wsparcia administracyjno-organizacyjnego.

Nabór wniosków prowadzony jest do 30 czerwca 2022 r. Szczegóły dostępne są w ogłoszeniu NAWA.

Więcej informacji udzielają pracownicy Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą PUM:

  • osobiście w Rektoracie PUM, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin, 2 piętro, pokój 208, 209, 210
  • telefonicznie: +48 91 48 00 885 /886 / 893 / 803 / 804 lub e-mailem: dznauki@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886