Stypendia, dofinansowanie oraz mentoring dla osób podejmujących studia

29.07.2022 Oferty

Ministerstwo Zdrowia wdraża program „System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych”, który powstał w odpowiedzi na problem niedoborów kadr medycznych.

Program ten przewiduje poniższe formy wsparcia:

  • dla studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, analityka medyczna, fizjoterapia oraz farmacja stypendia dla osób podejmujących studia
  • dla studentów kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne stypendia dla osób podejmujących studia oraz bezzwrotne dofinansowanie kształcenia studentów
  • dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne mentoring

 

Uruchomienie ww. form wsparcia nastąpi począwszy od roku akademickiego 2022/2023. Maksymalna miesięczna wysokość stypendium wynosi 3.000 zł.

Publikowany dokument może ulegać modyfikacjom w toku konsultacji z Komisją Europejską.

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886