Badanie ,,Wpływ suplementacji pasteryzowaną Akkermansia muciniphila MucT na objawy somatyczne i psychiczne stresu u czynnych pracowników ochrony zdrowia"

21.02.2024 Program wieloletni

W imieniu prof. dr hab. n. med. n. zdr. Karoliny Skoniecznej-Żydeckiej, kierownika projektu IMMEDIATE serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu pn. ,,Wpływ suplementacji pasteryzowaną Akkermansia muciniphila MucT na objawy somatyczne i psychiczne stresu u czynnych pracowników ochrony zdrowia"

By wypełnić zgłoszenie należy kliknąć w odnośnik poniżej:

Zgłoszenie dla pracowników ochrony zdrowia

O projekcie:

Finansowany ze środków Unii Europejskiej projekt badawczy IMMEDIATE ma na celu identyfikację indywidualnych biomarkerów ryzyka i odporności na przewlekłe zapalenie poprzez badanie osi dieta-mikrobiom-immunometabolizm. Ta złożona interakcja odnosi się do tego, w jaki sposób dieta danej osoby, mikrobiota jelitowa, metabolity i układ odpornościowy mogą wpływać na ich zdrowie.

IMMEDIATE wykorzysta najnowocześniejsze technologie oraz dane kliniczne i metadane z dużych badań kohortowych w celu zidentyfikowania etapów przedchorobowych i dalszego zrozumienia mechanizmów i szlaków molekularnych leżących u podstaw chorób niezakaźnych. Ponadto zostanie przeprowadzone badanie potwierdzające (na pracownikach ochrony zdrowia) w celu przetestowania skuteczności interwencji probiotycznej. Ostatecznie zaprojektowane zostaną aplikacje mobilne w celu oferowania spersonalizowanych zaleceń dotyczących stylu życia i wzmocnienia obywateli do proaktywnego zarządzania własnym zdrowiem.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886