Akredytacja dla kierunku PIELĘGNIARSTWO

30.03.2021 Ogłoszenia

Pozytywna ocena Krajowej Rady Akredytacji Szkół Pielęgniarek i Położnych potwierdziła spełnianie najwyższych standardów kształcenia pielęgniarek na Wydziale Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Ministerstwo Zdrowia udzieliło akredytacji Pomorskiemu Uniwersytetowi Medycznemu na prowadzenie studiów na kierunku pielęgniarstwo na poziomie pierwszego i drugiego stopnia na okres 5 lat, na podstawie rekomendacji Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych. W imieniu Ministra Zdrowia decyzję 27/V/2021 wydał Podsekretarz Stanu pan Maciej Miłkowski.

Podczas wizytacji Rady Akredytacyjnej sprawdzany był proces kształcenia dydaktycznego, a także infrastruktura niezbędna do realizacji założonych celów kształcenia. Analizowana była także kontrola efektów kształcenia prowadzona przez uczelnią i monitorowanie karier zawodowych absolwentów szkoły. Wszystko to w celu dostosowywania kierunku studiów i programu kształcenia do potrzeb rynku pracy absolwentów PUM.

Akredytację Ministra Zdrowia dla kierunku pielęgniarstwo uzyskało 111 szkół wyższych. Każda uczelnia musiała zaprezentować sposób realizacji programu kształcenia, przedstawić kadrę oraz bazę dydaktyczną, w tym kształcenia klinicznego, a także wewnętrzny system oceny jakości kształcenia.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886