Alarm BRAVO i CHARLIE-CRP

16.05.2022 Ogłoszenia

Do 31 maja 2022 roku na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej decyzją Prezesa Rady Ministrów przedłużony jest drugi stopień alarmowy BRAVO (zarządzenie nr 132) oraz trzeci stopnień alarmowy CHARLIE-CRP (zarządzenie nr 131).

W związku z tym i zgodnie z Komunikatem Rektora PUM nr 15/2022 z dn. 16 maja br. oraz Wykazem przedsięwzięć i procedury Systemu Zarządzania Kryzysowego w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, kierownicy jednostek organizacyjnych realizują następujące zadania:

 • przekazują pracownikom i studentom informację o konieczności zachowania wzmożonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób podejrzany,
 • ściśle przestrzegają zapisy:
  • Instrukcji postępowania na wypadek ataku terrorystycznego na obiekty PUM (Zarządzenie Nr 40/2005 Rektora PUM),
  • Regulaminu ochrony przeciwpożarowej PUM w Szczecinie (Zarządzenie Nr 30/2014 Rektora PUM z dnia 28 marca 2014 roku),
  • Instrukcji udzielania pierwszej pomocy, postępowania na wypadek pożaru, postępowania w sytuacji uwolnienia się do środowiska substancji niebezpiecznych oraz na wypadek awarii z udziałem czynników biologicznych (Zarządzenie nr 26/2011 Rektora PUM z dn. 28 marca 2011 roku).
 • prowadzą akcję informacyjno-instruktażową dla pracowników i studentów dotyczącą potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu postępowania,
 • zobowiązani są wzmóc kontrole wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do jednostek organizacyjnych PUM,
 • współdziałają z właściwymi jednostkami Uniwersytetu dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony.

Komunikat do pobrania


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886