BALTIC GAME INDUSTRY - wyniki badania

25.11.2020 Ogłoszenia

W najbliższy poniedziałek 30 listopada 2020 r. odbędzie się spotkanie online, podczas którego zaprezentowane będą wyniki wieloletniego, wieloośrodkowego badania „BGI - zastosowanie rzeczywistości wirtualnej w leczeniu uzależnienia od alkoholu". Zapraszamy na spotkanie lekarzy, w tym psychologów oraz techników komputerowych i pacjentów.

W projekcie BGI stworzono grę opartą na VR, której celem jest trening, zmierzający do zmiany zachowań z sięgania po alkohol na unikanie alkoholu. Zastosowanie gry VR ma na celu zwiększenie skuteczności leczenia przez większą efektywność oddziaływania neuropsychologicznego.

Polska część grantu, kierowana przez dr hab. n. med., prof. PUM,  Jolantę Kucharską-Mazur i prof. dr hab. Jerzego Samochowca obejmowała badanie oraz opracowanie rekomendacji pod kątem wpływu stosowanego leczenia na natężenie głodu alkoholu, okres utrzymywania abstynencji, ilość wypijanego alkoholu, inhibicję i aktywację behawioralną.

Projekt był współfinansowany przez Program Regionu Morza Bałtyckiego Interreg (BSR). W skład konsorcjum weszli, lider – BGZ Berlin International Cooperation Agency GmbH oraz 22 partnerów reprezentujących 8 krajów regionu Morza Bałtyckiego (Niemcy, Danię, Estonię, Finlandię, Litwę, Łotwę, Polskę oraz Szwecję). Ponadto w projekcie uczestniczyło 25 stowarzyszonych partnerów instytucjonalnych. Każdy z krajów był reprezentowany przez przedstawiciela administracji publicznej, instytucję otoczenia biznesu lub ośrodek edukacji – w Polsce przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

Dostęp do spotkania można uzyskać za pośrednictwem linku.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886