DEMENTI

22.01.2021 Ogłoszenia

Dotyczy Listu Otwartego do Prezydenta i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Zdrowia, Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz do Sejmu RP, Senatu RP i mediów.

 

Cyt.: „W związku z opublikowanym na stronie internetowej APELEM NAUKOWCOW I LEKARZY W SPRAWIE SZCZEPIEN PRZECIW COVID-19 – LIST OTWARTY DO PREZYDENTA I RZĄDU RP z dnia 30 listopada 2020 r., pod którym widnieje moje nazwisko jako jednego z sygnatariuszy - oświadczam, że nie złożyłam podpisu pod wskazanym listem, którego treść nie stanowi odzwierciedlenia moich poglądów.

Wykorzystanie mojego imienia i nazwiska, wraz z afiliacją PUM pod rzeczonym listem, bez mojej wiedzy i zgody, uważam za działanie bezprawne i naruszające moje dobra osobiste.

Dr hab. n. med. Danuta Lietz-Kijak 
Zakład Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886