Disabilities – Constant Quest in Medical, Social and Political Records

02.03.2021 Ogłoszenia

Redaktorki specjalnego wydania czasopisma International Journal of Environmental Research and Public Health (IF 2,849) pt. "Disabilities – Constant Quest in Medical, Social and Political Records", prof. dr hab. n. zdr. Beata Karakiewicz, kierownik Katedry Medycyny Społecznej, dr hab. n. med. i zdr. Karolina Skonieczna-Żydecka oraz dr n. zdr. Paulina Zabielska, zapraszają wszystkich zainteresowanych tematyką niepełnosprawności w różnych aspektach do publikowania swoich prac.

Zachęcamy autorów do przesyłania rękopisów. To doskonała okazja do podzielenia się swoją wiedzą na temat niepełnosprawności, zarówno u dzieci, jak i dorosłych, w aspekcie medycznym, epidemiologicznym, społecznym i politycznym. Publikacje pozwolą dopracować strategie diagnostyczne i wdrożyć procedury poprawiające stan zdrowia, a co za tym idzie, jakość życia tej grupy osób.

Zgłoszenia należy przesłać do 31.07.2021 r.

Więcej informacji: https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/Disabilities_Quest


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886