Dostępność w poniedziałek 31.10.br.

27.10.2022 Ogłoszenia

Uprzejmie informujemy, że w poniedziałek 31 października br. w Rektoracie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie czynne będą działy: Organizacyjno-Prawny, Rekrutacji, Spraw Socjalnych Studentów i Doktorantów, Spraw Socjalnych Pracowników, Techniczny, Informatyki, Zintegrowanych Systemów Informatycznych, Zaopatrzenia, Finansowo-Księgowy, Kształcenia, a także Kancelaria Ogólna, Biuro Rektora, Dziekanat Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej, Akademickie Biuro Karier i pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

W przypadku potrzeby kontaktu z pracownikami innych działów uprzejmie zapraszamy Państwa od środy 2 listopada 2022 r. w godz. 7.30-15.30.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886