Educations at PUM – in English!

15.07.2022 Ogłoszenia

Pomeranian Medical University in Szczecin offers studies in English language since 1996 on the Faculty of Medicine and on the Faculty of Dentistry since 2006. At present, Pomeranian Medical University in Szczecin has over 600 students of English Program at both majors. Over 800 students has already successfully graduated from their respective majors. We offer 125 seats at Medicine (English Program and Asklepios Program for Germany students)  and 30 seats at Dentistry.

Recruitment process is open till 26th of July 2022 on English program and till 16th of August to Asklepios program.

We are looking forward to seeing you!

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oferuje studia w języku angielskim od 1996 roku na Wydziale Lekarskim, od 2006 roku na Wydziale Stomatologicznym i od 2013 roku na Programie Asklepios realizowanym wspólnie z partnerem z Niemiec, Klinikami Asklepios dla studentów niemieckich. Obecnie Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie kształci ponad 600 studentów studiów anglojęzycznych na obu kierunkach. Ponad 800 studentów ukończyło już z sukcesem swoje kierunki. Oferujemy 125 miejsc na kierunku lekarskim (program angielski i program Asklepios dla studentów z Niemiec) oraz 30 miejsc na kierunku lekarsko-dentystycznym.

Rekrutacja trwa do 26 lipca 2022 roku na programy w języku angielskim oraz do 16 sierpnia na program Asklepios.

Zapraszamy i czekamy na Ciebie!


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886