Żegnamy dr n. med. Jolantę Szymańską-Pasternak

08.01.2024 Ogłoszenia

Z głębokim żalem informujemy, że dnia 03.01.2024 roku w wieku 46 lat, po długiej chorobie zmarła dr n. med. Jolanta Szymańska-Pasternak, adiunkt dydaktyczny w Zakładzie Chemii Medycznej PUM.

Dr  Jolanta Szymańska-Pasternak w 2002 r skończyła studia na Akademii Rolniczej w Szczecinie, kierunek biotechnologia, a następnie w tym samym roku rozpoczęła studia doktoranckie na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, w Zakładzie Genetyki PUM, które ukończyła w 2007 r obroną rozprawy doktorskiej. Dalszą karierę naukowo-dydaktyczną związała z Zakładem Chemii Medycznej PUM.

Dorobek naukowy Pani Doktor mieści się w dziedzinie nauk medycznych i dyscyplin: biologii medycznej oraz medycyny. Obejmuje 57 prac opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych, których sumaryczny IF wynosi 47,033. Prace Pani Doktor znalazły uznanie w środowisku naukowym, czego odzwierciedleniem jest wysoka wartość Indeksu Hirscha wynosząca 10. Ponadto dr Jolanta Szymańska-Pasternak była współautorem 2 rozdziałów w monografii pt.: „Genetyka Kliniczna nowotworów” oraz „Skryptu do ćwiczeń z chemii organicznej dla studentów I roku Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego”. Jako doświadczony dydaktyk prowadziła zajęcia ze specjalistycznych przedmiotów chemicznych dla studentów PUM, a także była promotorem i recenzentem licznych prac magisterskich i licencjackich.

W swojej karierze zawodowej dr Jolanta Szymańska-Pasternak znajdowała również czas na pracę z młodzieżą szkolną i licealną. Przygotowała i prowadziła wykłady i warsztaty laboratoryjne dla młodzieży w ramach Szczecińskiego Festiwalu Nauki, a jako członek Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu miała wpływ na kształtowanie się prawidłowych postaw prozdrowotnych młodego pokolenia.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 09 stycznia 2024 r. o godzinie 9.00 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886