Żegnamy prof. dr hab. n. med. Adama Nowaka

12.10.2022 Ogłoszenia

9 października 2022 roku w wieku 92 lat zmarł prof. dr hab. n. med. Adam Nowak, wieloletni pracownik Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W latach 1977-2001 był kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Skórnych i Wenerycznych.

Profesor Nowak studia medyczne ukończył w 1953 r. w Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalizację w zakresie dermatologii i wenerologii uzyskał w 1965 r. Stopień naukowy doktora otrzymał w 1964 r. na podstawie rozprawy pt. „O własnościach farmakologicznych dwumetylo-fenylo-izoksazolu”, habilitował się w 1975 r. w oparciu m.in. o pracę pt. „O działaniu przemysłowej subtilopeptydazy na skórę ludzi i zwierząt doświadczalnych zwłaszcza w interakcji z detergentami syntetycznymi”. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1992 r. Był odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Ostatnie pożegnanie odbędzie się 14.10.2022 r. o godz. 13:15 na Cmentarzu Centralnym w kaplicy bocznej nr III. W dniu pogrzebu o godzinie 11:30 odbędzie się Msza Święta w Kościele pw. Św. Matki Boski Jasnogórskiej przy ul. Orawskiej w Szczecinie.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886