Żegnamy prof. dr hab. n. med. Czesławę Tarnowską

29.12.2022 Ogłoszenia

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 28 grudnia 2022 r. zmarła przeżywszy 83 lata prof. dr hab. n. med. Czesława Tarnowska

Kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryn­gologicznej w latach 2001–2010. Autorka licznych prac naukowych, promotor w wielu przewodach doktorskich. Rozwinęła foniatrię na poziomie między­narodowym, wprowadzając w tym zakresie szczecińską klinikę do grupy wiodących w świecie. Odznaczona m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Rodzinie wyrazy współczucia składa Rektor, Senat i społeczność akademicka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 30 grudnia 2022 r. o godz. 12.30 w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża w Szczecinie. Pogrzeb odbędzie się o godz. 14.30 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie w Kaplicy Cmentarnej.

 


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886