Żegnamy prof. dr hab. n. med. Irenę Karłowską

24.08.2021 Ogłoszenia

Zmarła prof. dr hab. n. med. Irena Karłowska, wieloletni pracownik Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W latach 1983-1994 kierownik Zakładu Propedeutyki Stomatologii oraz kierownik Katedry i Zakładu Ortodoncji (1994-2000).

Prof. Irena Karłowska urodzona w 1929 r. w Warszawie, ukończyła studia medyczne w warszawskiej Akademii Medycznej. Stopień naukowy doktora uzyskała w 1963 r., specjalizację w zakresie stomatologii ogólnej i ortodoncji w 1974 r., a tytuł naukowy profesora w 1991 r.

Była promotorem 10 przewodów doktorskich, mentorem wielu ortodontów, konstruktorem aparatów do leczenia wad przednio-tylnych. Opisała stałą płaszczyznę nadgryzową przeznaczoną do leczenia nadgryzów we wczesnym uzębieniu stałym. Opublikowała ponad 80 prac i była też autorem podręczników. Jej dorobek naukowy został zwieńczony podręcznikiem „Zarys współczesnej ortodoncji”, z którego do tej pory korzystają studenci i specjalizanci w całej Polsce.

Przewodniczyła Sekcji Ortopedii Szczękowej (Ortodoncji) Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Oznaczona Odznaką Gryfa Pomorskiego, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pani Profesor odeszła do wieczności 23.07.2021 r.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Warszawie. Żałobna Msza Święta odprawiona zostanie 2 września 2021 r. o godz. 12:00 w kościele p.w. Św. Karola Boromeusza przy ul. Powązkowskiej, po której odbędzie się pogrzeb na Cmentarzu Powązkowskim.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886