Żegnamy prof. dr hab. n. med. Olgierda Palacza

03.11.2022 Ogłoszenia

W wieku 89 lat zmarł profesor Olgierd Palacz. W latach 1974-2003 kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki. Znakomity operator okulista, promotor w wielu przewodach doktorskich i opiekun habilitacji. W latach 1976-1981 był prodziekanem Wydziału Lekarskiego, dziekanem II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Studium Kształcenia Podyplomowego, również prorektorem ds. Dydaktyki i Wychowania w latach 1987-1990. Odznaczony m.in. Odznaką Gryfa Pomorskiego, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pogrzeb odbędzie się 7 listopada 2022 r. na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie o godz. 13.00. Wcześniej, o godz. 10.30, w kościele w Mierzynie zostanie odprawiona msza żałobna.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886